ERNST EL ApS CVR-nr 26314607

Status: AKTIV

Montanavej 9, Billund 7190 Billund

Årets resultat:
2021: -231
2020: 195
Bruttofortjeneste:
2021: 3.776
2020: 4.435
Antal ansatte:
10
Direktør:
Finn Fyhn Knudsen
Beløb i 1000 2021 2020 2019 2018
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 3.776 4.435 5.073 4.694
Årets resultat -231 195 495 -751
Egenkapital I alt 1.063 1.294 1.099 604
Status balance 8.220 7.843 7.952 7.536
Beløb i 1000 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 3.776 4.435 5.073 4.694
Personaleomkostninger -3.801 -3.840 -4.032 -5.301
Af- og nedskrivninger -117 -143 -139 -120
Driftsresultat -142 453 902 -728
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger -169 -206 -266 -241
Resultat før skat -294 252 637 -962
Skat af årets resultat - - - 211
Årets resultat -231 195 495 -751
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger 2.890 2.987 3.083 3.180
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 113 89 90 92
Materielle anlægsaktiver i alt 3.004 3.075 3.173 3.272
Anlægsaktiver i alt 3.209 3.270 3.363 3.497
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer 1.696 1.792 2.077 2.277
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt 1.696 1.792 2.077 2.277
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.333 945 1.490 889
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 94 - - -
Andre tilgodehavender 91 141 104 125
Periodeafgrænsningsposter 48 - - -
Tilgodehavender i alt 3.308 2.776 2.509 1.755
Likvide beholdninger 8 4 2 7
Omsætningsaktiver i alt 5.011 4.572 4.589 -
Aktiver i alt 8.220 7.843 7.952 7.536
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 125 125 125 125
Overført resultat 938 1.169 974 479
Foreslået udbytte for regnskabsåret - - - -
Egenkapital i alt 1.063 1.294 1.099 604
Hensættelse til udskudt skat 148 212 155 13
Hensatte forpligtelser i alt 148 212 155 13
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder 167 32 45 -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 987 540 837 630
Selskabsskat - - - -
Anden gæld 1.287 1.095 858 1.229
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 4.505 3.647 4.108 4.178
Gældsforpligtelser i alt 7.008 6.337 6.698 6.918
Passiver i alt 8.220 7.843 7.952 7.536
DDD

ERNST EL ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 432100 El-installation.

ERNST EL ApS blev etableret den 08-11-2001 og holder til på adressen Montanavej 9, Billund 7190 Billund. Selskabets formål er at udføre elinstallationsarbejde, herunder reparation samt detailsalg af elartikler og hermed beslægtet virksomhed. Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 125.000 kr.

Status: Virksomheden ERNST EL ApS (CVR: 26314607) er AKTIV

CVR nummer

26314607

Adresse

Montanavej 9, Billund
7190 Billund

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

08-11-2001

Stamdata for ERNST EL ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
BILLUND
Branchekode og branche:
432100 / 432100 El-installation
P-numre:
1008775784, 1008767498, 1002012144
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
453100 / El-installation
08-11-2001 - 30-12-2007
432100 / El-installation
31-12-2007 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
PBH 27.924 ApS
08-11-2001 - 05-02-2002
ERNST EL ApS
06-02-2002 -
Historik for sekundære navne
BILLUND EL ApS
08-11-2001 -
Adressehistorik
08-11-2001 - 05-02-2002
Slotspladsen 2
9000 Aalborg
AALBORG
06-02-2002 - 16-07-2006
Søndermarksvej 212
7190 Billund
BILLUND
17-07-2006 - 30-12-2006
Montanavej 9
7190 Billund
BILLUND
31-12-2006 -
Montanavej 9
7190 Billund
BILLUND
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2001-11-09
Slut på første regnskabsperiode:
2002-12-31
Registreret kapital:
125.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er ikke underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af en direktør.
Ledelse
DIREKTØR 06-02-2002 -
Ejerforhold

Relaterede virksomheder