ERNST EL ApS CVR-nr 26314607

Status: AKTIV

Montanavej 9, Billund 7190 Billund

Årets resultat:
2022: 411
2021: -231
Bruttofortjeneste:
2022: 4.635
2021: 3.776
Antal ansatte:
9
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 4.635 3.776 4.435 5.073
Årets resultat 411 -231 195 495
Egenkapital I alt 1.475 1.063 1.294 1.099
Status balance 7.953 8.220 7.843 7.952


Beløb i 1000 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 4.635 3.776 4.435 5.073
Personaleomkostninger -3.535 -3.801 -3.840 -4.032
Af- og nedskrivninger -140 -117 -143 -139
Driftsresultat 704 -142 453 902
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger -179 -169 -206 -266
Resultat før skat 531 -294 252 637
Skat af årets resultat - - - -
Årets resultat 411 -231 195 495
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger 2.794 2.890 2.987 3.083
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 259 113 89 90
Materielle anlægsaktiver i alt 3.053 3.004 3.075 3.173
Anlægsaktiver i alt 3.238 3.209 3.270 3.363
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer 1.110 1.696 1.792 2.077
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt 1.110 1.696 1.792 2.077
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 990 1.333 945 1.490
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 147 94 - -
Andre tilgodehavender 100 91 141 104
Periodeafgrænsningsposter 127 48 - -
Tilgodehavender i alt 3.599 3.308 2.776 2.509
Likvide beholdninger 6 8 4 2
Omsætningsaktiver i alt 4.715 5.011 4.572 4.589
Aktiver i alt 7.953 8.220 7.843 7.952
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 125 125 125 125
Overført resultat 1.350 938 1.169 974
Foreslået udbytte for regnskabsåret - - - -
Egenkapital i alt 1.475 1.063 1.294 1.099
Hensættelse til udskudt skat 239 148 212 155
Hensatte forpligtelser i alt 239 148 212 155
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder 51 167 32 45
Leverandører af varer og tjenesteydelser 836 987 540 837
Selskabsskat 29 - - -
Anden gæld 823 1.287 1.095 858
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 3.926 4.505 3.647 4.108
Gældsforpligtelser i alt 6.238 7.008 6.337 6.698
Passiver i alt 7.953 8.220 7.843 7.952

ERNST EL ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 432100 El-installation.

ERNST EL ApS blev etableret den 08-11-2001 og holder til på adressen Montanavej 9, Billund 7190 Billund. Selskabets formål er at udføre elinstallationsarbejde, herunder reparation samt detailsalg af elartikler og hermed beslægtet virksomhed. Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 125.000 kr.

Status: Virksomheden ERNST EL ApS (CVR: 26314607) er AKTIV


CVR nummer

26314607

Adresse

Montanavej 9, Billund
7190 Billund

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

08-11-2001

Stamdata for ERNST EL ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
432100 / 432100 El-installation
P-numre:
1008775784, 1008767498, 1002012144
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
453100 / El-installation
08-11-2001 - 30-12-2007
432100 / El-installation
31-12-2007 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
PBH 27.924 ApS
08-11-2001 - 05-02-2002
ERNST EL ApS
06-02-2002 -
Historik for sekundære navne
BILLUND EL ApS
08-11-2001 -
Adressehistorik
08-11-2001 - 05-02-2002
Slotspladsen 2
9000 Aalborg
AALBORG
06-02-2002 - 16-07-2006
Søndermarksvej 212
7190 Billund
BILLUND
17-07-2006 - 30-12-2006
Montanavej 9
7190 Billund
BILLUND
31-12-2006 -
Montanavej 9
7190 Billund
BILLUND
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2001-11-09
Slut på første regnskabsperiode:
2002-12-31
Registreret kapital:
125.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er ikke underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af en direktør.

Relaterede virksomheder