Eslund-Byg ApS CVR-nr 39769565

Status: AKTIV

Ved Lindelund 59 2605 Brøndby

Årets resultat:
2021: 90
2020: 130
Bruttofortjeneste:
2021: 727
2020: 689
Antal ansatte:
1
Direktør:
Lars Frederik Eslund
Beløb i 1000 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 727 689 775
Årets resultat 90 130 141
Egenkapital I alt 145 180 191
Status balance 289 388 406
Beløb i 1000 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Bruttofortjeneste 727 689 775
Personaleomkostninger -608 521 592
Driftsresultat 119 168 183
Andre finansielle omkostninger 1 0 1
Resultat før skat 118 168 182
Skat af årets resultat 27 38 41
Årets resultat 90 130 141
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Anlægsaktiver i alt 0 0 0
Omsætningsaktiver
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 34 151 66
Tilgodehavender i alt 34 151 66
Likvide beholdninger 255 237 341
Omsætningsaktiver i alt 289 388 406
Aktiver i alt 289 388 406
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 50 50 50
Overført resultat 5 5 0
Foreslået udbytte for regnskabsåret 90 125 141
Egenkapital i alt 145 180 191
Hensatte forpligtelser i alt - - -
Gældsforpligtelser
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 144 208 215
Gældsforpligtelser i alt 144 208 215
Passiver i alt 289 388 406
DDD

Eslund-Byg ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 439910 Murere.

Eslund-Byg ApS blev etableret den 05-08-2018 og holder til på adressen Ved Lindelund 59 2605 Brøndby. Selskabets formål er at drive virksomhed med murerarbejde samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 50.000 kr.

Status: Virksomheden Eslund-Byg ApS (CVR: 39769565) er AKTIV

CVR nummer

39769565

Adresse

Ved Lindelund 59
2605 Brøndby

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

05-08-2018

Stamdata for Eslund-Byg ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
BRØNDBY
Branchekode og branche:
439910 / 439910 Murere
P-numre:
1023848364
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
439910 / Murere
05-08-2018 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
Eslund-Byg ApS
05-08-2018 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
05-08-2018 -
Ved Lindelund 59
2605 Brøndby
BRØNDBY
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2018-08-06
Slut på første regnskabsperiode:
2019-12-31
Registreret kapital:
50.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af en direktør.
Ledelse
DIREKTØR 05-08-2018 -
Ejerforhold

Relaterede virksomheder