Murerfirmaet NOACON ApS CVR-nr 40765956

Status: AKTIV

Midtager 29 2605 Brøndby

Hent de nyeste årsrapport
Årets resultat:
2021: -1
2020: 593
Bruttofortjeneste:
2021: 3.457
2020: 2.927
Antal ansatte:
8
Direktør:
Nicolai Jomsdal Jespersen
Beløb i 1000 2021 2020
Nettoomsætning - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 3.457 2.927
Årets resultat -1 593
Egenkapital I alt 112 693
Status balance 1.407 1.835
Beløb i 1000 2021-12 2020-12
Valuta decimal decimal
Resultatopgørelse
Bruttofortjeneste 3.457 2.927
Personaleomkostninger -3.442 -2.158
Af- og nedskrivninger -3 -4
Driftsresultat 13 766
Andre finansielle omkostninger -14 -5
Resultat før skat -1 761
Skat af årets resultat 0 -168
Årets resultat -1 593
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 8 11
Materielle anlægsaktiver i alt 8 11
Anlægsaktiver i alt 97 31
Omsætningsaktiver
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 556 1.106
Andre tilgodehavender 62 0
Periodeafgrænsningsposter 0 4
Tilgodehavender i alt 618 1.141
Likvide beholdninger 691 663
Omsætningsaktiver i alt 1.310 1.804
Aktiver i alt 1.407 1.835
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 100 100
Overført resultat 12 13
Foreslået udbytte for regnskabsåret 0 580
Egenkapital i alt 112 693
Hensatte forpligtelser i alt - -
Gældsforpligtelser
Leverandører af varer og tjenesteydelser 261 295
Anden gæld 517 847
Anden gæld 517 847
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 1.295 1.142
Gældsforpligtelser i alt 1.295 1.142
Passiver i alt 1.407 1.835
DDD

Murerfirmaet NOACON ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 439910 Murere.

Murerfirmaet NOACON ApS blev etableret den 05-09-2019 og holder til på adressen Midtager 29 2605 Brøndby. Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 100.000 kr.

Status: Virksomheden Murerfirmaet NOACON ApS (CVR: 40765956) er AKTIV

CVR nummer

40765956

Adresse

Midtager 29
2605 Brøndby

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

05-09-2019

Stamdata for Murerfirmaet NOACON ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
BRØNDBY
Branchekode og branche:
439910 / 439910 Murere
P-numre:
1025008584
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
439910 / Murere
05-09-2019 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
Murerfirmaet NOACON ApS
05-09-2019 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
05-09-2019 - 20-02-2021
Kronprinsesse Sofies Vej 2 1
2000 Frederiksberg
FREDERIKSBERG
21-02-2021 - 29-06-2022
Hadsundvej 12 M
2610 Rødovre
RØDOVRE
30-06-2022 - 13-08-2022
Avedøre Tværvej 76
2650 Hvidovre
HVIDOVRE
14-08-2022 -
Midtager 29
2605 Brøndby
BRØNDBY
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2019-09-06
Slut på første regnskabsperiode:
2020-12-31
Registreret kapital:
100.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af 2 direktører i forening.
Ledelse
ADM. DIR. 05-09-2019 -
DIREKTØR 05-09-2019 -
Ejerforhold

Relaterede virksomheder