FYSIOPLAN ApS CVR-nr 35473459

Status: AKTIV

Dæmningen 8 7100 Vejle

Årets resultat:
2021: -65
2020: 19
Bruttofortjeneste:
2021: 1.023
2020: 746
Antal ansatte:
1
Direktør:
Susanne Møller Damgaard
Beløb i 1000 2021 2020 2019 2018
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 1.023 746 1.045 1.003
Årets resultat -65 19 -93 154
Egenkapital I alt 193 458 439 531
Status balance 311 621 557 596
Beløb i 1000 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta DKK DKK DKK vDKK
Resultatopgørelse
Bruttofortjeneste 1.023 746 1.045 1.003
Personaleomkostninger -1.077 -685 -1.138 -754
Af- og nedskrivninger -35 -42 -35 -66
Driftsresultat -89 19 -128 184
Andre finansielle omkostninger - - - 0
Resultat før skat -82 25 -114 197
Skat af årets resultat - - - -44
Årets resultat -65 19 -93 154
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver - - - 0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 0 24 64 99
Materielle anlægsaktiver i alt 20 55 64 99
Anlægsaktiver i alt 20 55 64 -
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer 21 15 16 16
Varebeholdninger i alt 21 15 16 -
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 11 35 41 34
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 177 369 358 349
Andre tilgodehavender 63 40 53 1
Periodeafgrænsningsposter 19 16 25 26
Tilgodehavender i alt 270 460 477 432
Likvide beholdninger 0 90 0 49
Omsætningsaktiver i alt 291 566 493 -
Aktiver i alt 311 621 557 596
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 80 80 80 80
Overført resultat 113 178 359 451
Foreslået udbytte for regnskabsåret 0 200 - 0
Egenkapital i alt 193 458 439 531
Hensatte forpligtelser i alt - - - 0
Gældsforpligtelser
Leverandører af varer og tjenesteydelser 34 72 79 -
Selskabsskat - - - -
Anden gæld 70 91 13 22
Anden gæld 70 91 13 22
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 118 163 118 -
Gældsforpligtelser i alt 118 163 118 64
Passiver i alt 311 621 557 596
DDD

FYSIOPLAN ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 869020 Fysio- og ergoterapeuter.

FYSIOPLAN ApS blev etableret den 11-09-2013 og holder til på adressen Dæmningen 8 7100 Vejle. Selskabets formål er at drive fysioterapiklinik og virksomhed om blandt andet fysisk og psykisk arbejdsmiljø og anden i forbindelse hermed stående virksomhed. Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 80.000 kr.

Status: Virksomheden FYSIOPLAN ApS (CVR: 35473459) er AKTIV

CVR nummer

35473459

Adresse

Dæmningen 8
7100 Vejle

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

11-09-2013

Stamdata for FYSIOPLAN ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
VEJLE
Branchekode og branche:
869020 / 869020 Fysio- og ergoterapeuter
P-numre:
1018750607, 1027410347
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
869020 / Fysio- og ergoterapeuter
11-09-2013 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
FYSIOPLAN ApS
11-09-2013 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
11-09-2013 - 06-03-2019
Dæmningen 8
7100 Vejle
VEJLE
07-03-2019 -
Dæmningen 8
7100 Vejle
VEJLE
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2013-09-12
Slut på første regnskabsperiode:
2014-12-31
Registreret kapital:
80.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er ikke underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af direktionen.
Ledelse
DIREKTØR 11-09-2013 -
Ejerforhold

Relaterede virksomheder