GL. RYE MURERFORRETNING ApS CVR-nr 34597766

Status: AKTIV

Lollandsgade 68, st 8000 Aarhus C

Årets resultat:
2021: -84
2020: 2
Bruttofortjeneste:
2021: 48
2020: 303
Antal ansatte:
1
Direktør:
Peter Nybom Mikkelsen
Beløb i 1000 2021 2020 2019 2018
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 48 303 330 313
Årets resultat -84 2 133 194
Egenkapital I alt 132 216 214 271
Status balance 175 575 413 370
Beløb i 1000 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta decimal decimal decimal decimal
Resultatopgørelse
Bruttofortjeneste 48 303 330 313
Personaleomkostninger -133 -272 -135 -32
Af- og nedskrivninger -21 -21 -22 -29
Driftsresultat -106 4 173 252
Andre finansielle omkostninger -1 -1 -1 -
Resultat før skat -107 3 172 251
Skat af årets resultat 24 -1 -39 -56
Årets resultat -84 2 133 194
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver - - - 0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 39 60 208 43
Materielle anlægsaktiver i alt 39 60 208 43
Anlægsaktiver i alt 39 60 208 43
Omsætningsaktiver
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 31 32 - -
Andre tilgodehavender 0 0 - 1
Periodeafgrænsningsposter 1 1 2 -
Tilgodehavender i alt 73 33 2 3
Likvide beholdninger 62 482 203 324
Omsætningsaktiver i alt 135 515 205 327
Aktiver i alt 175 575 413 370
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 80 80 80 80
Overført resultat 52 136 134 1
Foreslået udbytte for regnskabsåret - - 0 190
Egenkapital i alt 132 216 214 271
Hensættelse til udskudt skat 0 4 7 -
Hensatte forpligtelser i alt 0 4 7 -
Gældsforpligtelser
Leverandører af varer og tjenesteydelser 18 0 16 3
Selskabsskat 0 0 31 25
Anden gæld 23 354 125 70
Anden gæld 23 354 125 70
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 42 355 192 99
Gældsforpligtelser i alt 42 355 192 99
Passiver i alt 175 575 413 370
DDD

GL. RYE MURERFORRETNING ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 439910 Murere.

GL. RYE MURERFORRETNING ApS blev etableret den 17-06-2012 og holder til på adressen Lollandsgade 68, st 8000 Aarhus C. Selskabets formål er at drive murerforretning og andet i forbindelse hermed stående virksomhed. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 80.000 kr.

Status: Virksomheden GL. RYE MURERFORRETNING ApS (CVR: 34597766) er AKTIV

CVR nummer

34597766

Adresse

Lollandsgade 68, st
8000 Aarhus C

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

17-06-2012

Stamdata for GL. RYE MURERFORRETNING ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
AARHUS
Branchekode og branche:
439910 / 439910 Murere
P-numre:
1017750034
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
999999 / Uoplyst
17-06-2012 - 29-06-2012
439910 / Murere
30-06-2012 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
GL. RYE MURERFORRETNING ApS
17-06-2012 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
17-06-2012 - 07-10-2013
Ryesgade 31 A
8680 Ry
SKANDERBORG
08-10-2013 - 26-05-2016
Tingstedvej 36
8850 Bjerringbro
VIBORG
27-05-2016 - 08-02-2020
Gåsehagevej 1 A
8400 Ebeltoft
SYDDJURS
09-02-2020 - 18-04-2022
Rodelundvej 48
8680 Ry
SKANDERBORG
19-04-2022 -
Lollandsgade 68 st
8000 Aarhus C
AARHUS
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2012-01-01
Slut på første regnskabsperiode:
2012-12-31
Registreret kapital:
80.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er ikke underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af direktøren
Ledelse
DIREKTØR 17-06-2012 -
Ejerforhold

Relaterede virksomheder