Grillen Roskilde ApS CVR-nr 39132761

Status: AKTIV

Lyngbyvej 421, 1 2820 Gentofte

Årets resultat:
2021: -2
2020: -15
Bruttofortjeneste:
2021: -12
2020: -17
Antal ansatte:
Direktør:
Thomas Wittendorff Rasmussen
Beløb i 1000 2021 2020 2019 2018
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste -12 -17 -83 -56
Årets resultat -2 -15 -71 -117
Egenkapital I alt -153 -151 -138 -67
Status balance 237 140 64 111
Beløb i 1000 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Valuta DKK pure u0 u0
Resultatopgørelse
Bruttofortjeneste -12 -17 -83 -56
Personaleomkostninger - 0 0 -84
Driftsresultat - -17 -83 -141
Andre finansielle omkostninger - - -8 -8
Resultat før skat -16 -20 -91 -149
Skat af årets resultat - - 20 32
Årets resultat -2 -15 -71 -117
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver i alt 85 - - -
Anlægsaktiver i alt 85 - - -
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger i alt - - 0 59
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 56 52 32 -
Andre tilgodehavender 0 1 1 10
Tilgodehavender i alt 70 57 53 43
Likvide beholdninger 82 83 11 9
Omsætningsaktiver i alt 152 140 64 111
Aktiver i alt 237 140 64 111
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 52 52 50 50
Overført resultat -205 -203 -188 -117
Egenkapital i alt -153 -151 -138 -67
Hensatte forpligtelser i alt - - - -
Gældsforpligtelser
Leverandører af varer og tjenesteydelser 15 18 8 11
Anden gæld - - 4 4
Anden gæld - - 4 4
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 390 291 202 178
Gældsforpligtelser i alt 390 291 202 178
Passiver i alt 237 140 64 111
DDD

Grillen Roskilde ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 563000 Caféer, værtshuse, diskoteker mv..

Grillen Roskilde ApS blev etableret den 28-11-2017 og holder til på adressen Lyngbyvej 421, 1 2820 Gentofte. Selskabets formål er design og produktion af tøj og accessories samt dermed beslægtet virksomhed. Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 50.000 kr.

Status: Virksomheden Grillen Roskilde ApS (CVR: 39132761) er AKTIV

CVR nummer

39132761

Adresse

Lyngbyvej 421, 1
2820 Gentofte

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

28-11-2017

Stamdata for Grillen Roskilde ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
GENTOFTE
Branchekode og branche:
563000 / 563000 Caféer, værtshuse, diskoteker mv.
P-numre:
1023085786
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
464210 / Engroshandel med beklædning
28-11-2017 - 05-05-2021
563000 / Cafeér, værtshuse, diskoteker mv.
06-05-2021 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
Guilty Pleasure ApS
28-11-2017 - 05-05-2021
Grillen Roskilde ApS
06-05-2021 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
28-11-2017 -
Lyngbyvej 421 1
2820 Gentofte
GENTOFTE
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2017-11-29
Slut på første regnskabsperiode:
2018-06-30
Registreret kapital:
50.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--07-01
Regnskabsperiode slutter:
--06-30
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af to direktører i forening
Ledelse
DIREKTØR 09-03-2020 -
Ejerforhold

Relaterede virksomheder