HETEK A/S CVR-nr 31502101

Status: AKTIV

Niels Finsensvej 9 7100 Vejle

Årets resultat:
2022: 4.508
2021: 2.057
Bruttofortjeneste:
2022: 30.910
2021: 21.853
Antal ansatte:
48
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 30.910 21.853 20.513 19.884
Årets resultat 4.508 2.057 1.976 1.634
Egenkapital I alt 7.951 5.443 4.886 3.909
Status balance 17.263 11.288 13.243 12.559


Beløb i 1000 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 30.910 21.853 20.513 19.884
Personaleomkostninger -24.314 -18.688 -17.595 -17.293
Af- og nedskrivninger -391 -350 -314 -415
Driftsresultat 6.206 2.814 2.604 2.176
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger -331 -175 -122 -104
Resultat før skat 5.878 2.650 2.493 2.112
Skat af årets resultat -1.370 -592 -517 -478
Årets resultat 4.508 2.057 1.976 1.634
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver 80 - - 0
Immaterielle anlægsaktiver i alt 322 447 532 677
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 1.399 567 692 708
Materielle anlægsaktiver i alt 1.415 592 745 769
Anlægsaktiver i alt 1.737 1.039 1.277 1.446
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer 480 480 480 480
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt 480 480 480 480
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 11.405 5.890 6.324 9.255
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 40 277 469 309
Andre tilgodehavender 270 666 3.360 504
Periodeafgrænsningsposter 473 449 473 442
Tilgodehavender i alt 14.164 9.456 11.448 10.633
Likvide beholdninger 883 314 39 0
Omsætningsaktiver i alt 15.526 10.249 11.966 11.113
Aktiver i alt 17.263 11.288 13.243 12.559
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 500 500 500 220
Overført resultat 3.451 2.943 2.886 2.689
Foreslået udbytte for regnskabsåret 4.000 2.000 1.500 1.000
Egenkapital i alt 7.951 5.443 4.886 3.909
Hensættelse til udskudt skat 579 585 283 91
Hensatte forpligtelser i alt 579 585 283 91
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder 143 - - 0
Leverandører af varer og tjenesteydelser 3.850 2.102 1.689 1.874
Selskabsskat 668 290 367 323
Anden gæld 4.060 2.868 5.020 3.289
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 8.733 5.260 7.946 7.528
Gældsforpligtelser i alt 8.733 5.260 8.074 8.558
Passiver i alt 17.263 11.288 13.243 12.559

Personer

Roller

BESTYRELSESMEDLEM 17-05-2020 -
DIREKTØR 24-06-2008 -
BESTYRELSESMEDLEM 17-05-2020 -
FORMAND 17-05-2020 -
BESTYRELSESMEDLEM 17-05-2020 -
BESTYRELSESMEDLEM 19-06-2022 -

Ejerforhold

HETEK A/S er en virksomhed af typen Aktieselskab (A/S) med virksomhedstypekoden 60 i branchen 432100 El-installation.

HETEK A/S blev etableret den 24-06-2008 og holder til på adressen Niels Finsensvej 9 7100 Vejle. Selskabets formål er drive el-installatør virksomhed og hermed beslægtet virksomhed. Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 125.000 kr.

Status: Virksomheden HETEK A/S (CVR: 31502101) er AKTIV


CVR nummer

31502101

Adresse

Niels Finsensvej 9
7100 Vejle

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

24-06-2008

Personer

Roller

BESTYRELSESMEDLEM 17-05-2020 -
DIREKTØR 24-06-2008 -
BESTYRELSESMEDLEM 17-05-2020 -
FORMAND 17-05-2020 -
BESTYRELSESMEDLEM 17-05-2020 -
BESTYRELSESMEDLEM 19-06-2022 -

Ejerforhold

Stamdata for HETEK A/S

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
A/S
Område:
Branchekode og branche:
432100 / 432100 El-installation
P-numre:
1014528144
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
999999 / Uoplyst
24-06-2008 - 29-06-2008
432100 / El-installation
30-06-2008 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
HETEK ApS
24-06-2008 - 16-05-2020
HETEK A/S
17-05-2020 -
Historik for sekundære navne
HOFMANN INSTALLATION ApS
24-06-2008 - 31-07-2013
HOFFMANN INSTALLATION ApS
24-06-2008 - 12-12-2017
Vejle El-Service ApS
16-09-2019 - 10-05-2020
Vejle El-Service A/S
11-05-2020 -
Adressehistorik
24-06-2008 - 06-10-2008
Havrebakken 44
7100 Vejle
VEJLE
07-10-2008 - 20-01-2010
Andkærvej 19 D
7100 Vejle
VEJLE
21-01-2010 - 15-05-2016
Islandsvej 7
7100 Vejle
VEJLE
16-05-2016 -
Niels Finsensvej 9
7100 Vejle
VEJLE
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2008-01-01
Slut på første regnskabsperiode:
2008-12-31
Registreret kapital:
125.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er ikke underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af en direktør.

Relaterede virksomheder