HS BYGGESERVICE ApS CVR-nr 28857721

Status: AKTIV

Toftevej 13 9900 Frederikshavn

Årets resultat:
2022: 2.212
2021: 0
Bruttofortjeneste:
2022: 4.933
2021: 1.259
Antal ansatte:
2
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 4.933 1.259 2.309 2.310
Årets resultat 2.212 0 276 82
Egenkapital I alt 1.017 159 159 283
Status balance 4.812 1.489 822 1.171


Beløb i 1000 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 4.933 1.259 2.309 2.310
Personaleomkostninger -2.077 -1.238 -1.928 -2.194
Af- og nedskrivninger -8 -11 -15 -4
Driftsresultat 2.848 10 366 111
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger -5 -6 -9 -3
Resultat før skat 2.843 4 357 109
Skat af årets resultat - - - -
Årets resultat 2.212 0 276 82
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 25 33 44 13
Materielle anlægsaktiver i alt 25 33 44 13
Anlægsaktiver i alt 25 33 44 13
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - - - -
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt - - - -
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.720 1.195 703 960
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder - - - -
Andre tilgodehavender - - 24 -
Periodeafgrænsningsposter - - - -
Tilgodehavender i alt 2.715 1.195 727 960
Likvide beholdninger 2.072 260 51 199
Omsætningsaktiver i alt 4.787 1.456 778 1.159
Aktiver i alt 4.812 1.489 822 1.171
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 125 125 125 125
Overført resultat 892 34 34 158
Foreslået udbytte for regnskabsåret 1.355 - - -
Egenkapital i alt 1.017 159 159 283
Hensættelse til udskudt skat - - - -
Hensatte forpligtelser i alt - - - -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 3.453 1.134 395 559
Selskabsskat - - - 26
Anden gæld - 196 268 303
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 3.795 1.330 663 888
Gældsforpligtelser i alt 3.795 1.330 663 888
Passiver i alt 4.812 1.489 822 1.171

HS BYGGESERVICE ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 433200 Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed.

HS BYGGESERVICE ApS blev etableret den 23-06-2005 og holder til på adressen Toftevej 13 9900 Frederikshavn. Selskabets formål er bygge- og reparationsvirksomhed, herunder mandskabsudlejning samt anden i forbindelse hermed stående virksomhed. Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 125.000 kr.

Status: Virksomheden HS BYGGESERVICE ApS (CVR: 28857721) er AKTIV


CVR nummer

28857721

Adresse

Toftevej 13
9900 Frederikshavn

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

23-06-2005

Stamdata for HS BYGGESERVICE ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
433200 / 433200 Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed
P-numre:
1011509785
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
980000 / Uoplyst
23-06-2005 - 29-06-2005
454200 / Tømrer- og bygningssnedkerforretninger
30-06-2005 - 30-12-2007
433200 / Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed
31-12-2007 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
HS BYGGESERVICE ApS
23-06-2005 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
23-06-2005 -
Toftevej 13
9900 Frederikshavn
FREDERIKSHAVN
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2005-06-24
Slut på første regnskabsperiode:
2005-12-31
Registreret kapital:
125.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af en direktør.

Relaterede virksomheder