IBW 2022 A/S CVR-nr 20745134

Status: AKTIV

Sjelborg Strandvej 11 6710 Esbjerg V

Årets resultat:
2021: 1
2020: 2
Bruttofortjeneste:
2021: -
2020: -
Antal ansatte:
Direktør:
Ingeborg Bang Willadsen
Bestyrelsesformand:
Ingeborg Bang Willadsen
Beløb i 1000 2021 2020 2019 2018
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste - - 657 680
Årets resultat 1 2 0 13
Egenkapital I alt 2.818 2.816 2.815 2.815
Status balance 7.302 7.577 7.568 7.655
Beløb i 1000 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste - - 657 680
Personaleomkostninger - - -540 -534
Af- og nedskrivninger 0 -41 -41 -41
Driftsresultat 57 71 76 104
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger -55 -69 -76 -88
Resultat før skat 2 2 0 16
Skat af årets resultat - - - -
Årets resultat 1 2 0 13
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger 6.663 6.578 6.619 6.661
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar - - - -
Materielle anlægsaktiver i alt 6.663 6.578 6.619 6.661
Anlægsaktiver i alt 6.663 6.578 6.619 6.661
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer 28 26 31 40
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt 28 26 31 40
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser - - - -
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder - - - -
Andre tilgodehavender 21 17 17 53
Periodeafgrænsningsposter - - - -
Tilgodehavender i alt 21 17 17 53
Likvide beholdninger 590 956 901 901
Omsætningsaktiver i alt 639 999 948 994
Aktiver i alt 7.302 7.577 7.568 7.655
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 1.500 1.500 1.500 1.500
Overført resultat 1.318 1.316 1.315 1.315
Foreslået udbytte for regnskabsåret - - - -
Egenkapital i alt 2.818 2.816 2.815 2.815
Hensættelse til udskudt skat 647 646 649 651
Hensatte forpligtelser i alt 647 646 649 651
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser - - - -
Selskabsskat - - - -
Anden gæld 147 334 324 409
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 236 334 324 409
Gældsforpligtelser i alt 3.838 4.114 4.104 4.189
Passiver i alt 7.302 7.577 7.568 7.655
DDD

IBW 2022 A/S er en virksomhed af typen Aktieselskab (A/S) med virksomhedstypekoden 60 i branchen 553000 Campingpladser.

IBW 2022 A/S blev etableret den 10-02-1998 og holder til på adressen Sjelborg Strandvej 11 6710 Esbjerg V. Selskabets formål er at drive campingplads og markbrug. Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 1.500.000 kr.

Status: Virksomheden IBW 2022 A/S (CVR: 20745134) er AKTIV

CVR nummer

20745134

Adresse

Sjelborg Strandvej 11
6710 Esbjerg V

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

10-02-1998

Stamdata for IBW 2022 A/S

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
A/S
Område:
ESBJERG
Branchekode og branche:
553000 / 553000 Campingpladser
P-numre:
1004528693
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
552200 / Campingpladser
10-02-1998 - 30-12-2007
553000 / Campingpladser
31-12-2007 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
SJELBORG CAMPING A/S
10-02-1998 - 12-06-2022
IBW 2022 A/S
13-06-2022 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
10-02-1998 -
Sjelborg Strandvej 11
6710 Esbjerg V
ESBJERG
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
1998-01-01
Slut på første regnskabsperiode:
1998-12-31
Registreret kapital:
1.500.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller selskabets direktør.
Ledelse
BESTYRELSESMEDLEM 27-03-2003 -
DIREKTØR 27-03-2003 -
BESTYRELSESMEDLEM 27-03-2003 -
Ejerforhold

Relaterede virksomheder