MSP 2022 A/S CVR-nr 73789311

Status: AKTIV

Rylevænget 4, Hjerting 6710 Esbjerg V

Årets resultat:
2021: 12
2020: -63
Bruttofortjeneste:
2021: 333
2020: 244
Antal ansatte:
Direktør:
Willy Kim Støckler
Bestyrelsesformand:
Willy Kim Støckler
Beløb i 1000 2021 2020 2019 2018
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 333 244 1.582 1.668
Årets resultat 12 -63 -4.884 -6.969
Egenkapital I alt 2.151 2.138 2.201 2.086
Status balance 12.266 11.870 11.764 18.978
Beløb i 1000 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 333 244 1.582 1.668
Personaleomkostninger - - - -
Af- og nedskrivninger - - - -
Driftsresultat - 244 -5.718 -8.332
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger - - - -
Resultat før skat 15 -83 -6.263 -8.936
Skat af årets resultat - - - 1.967
Årets resultat 12 -63 -4.884 -6.969
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar - - - -
Materielle anlægsaktiver i alt 11.500 11.500 11.500 18.800
Anlægsaktiver i alt 11.500 11.500 11.500 18.800
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - - - -
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt - - - -
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser - - - -
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder - - - -
Andre tilgodehavender - - 0 9
Periodeafgrænsningsposter 3 - - -
Tilgodehavender i alt 163 91 0 9
Likvide beholdninger 603 279 264 169
Omsætningsaktiver i alt 766 370 264 178
Aktiver i alt 12.266 11.870 11.764 18.978
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 2.000 2.000 2.000 2.000
Overført resultat 151 138 201 86
Foreslået udbytte for regnskabsåret - - - -
Egenkapital i alt 2.151 2.138 2.201 2.086
Hensættelse til udskudt skat 1.678 1.606 1.535 3.071
Hensatte forpligtelser i alt 1.678 1.606 1.535 3.071
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 32 12 - -
Selskabsskat - - - 163
Anden gæld - - - 270
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 8.288 7.976 7.878 13.671
Gældsforpligtelser i alt 8.438 8.126 8.028 13.821
Passiver i alt 12.266 11.870 11.764 18.978
DDD

MSP 2022 A/S er en virksomhed af typen Aktieselskab (A/S) med virksomhedstypekoden 60 i branchen 553000 Campingpladser.

MSP 2022 A/S blev etableret den 27-10-1983 og holder til på adressen Rylevænget 4, Hjerting 6710 Esbjerg V. Selskabets formål er at eje-, udleje- og administrere fast ejendom samt anden dermed beslægtet virksomhed. Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 2.000.000 kr.

Status: Virksomheden MSP 2022 A/S (CVR: 73789311) er AKTIV

CVR nummer

73789311

Adresse

Rylevænget 4, Hjerting
6710 Esbjerg V

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

27-10-1983

Stamdata for MSP 2022 A/S

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
A/S
Område:
ESBJERG
Branchekode og branche:
553000 / 553000 Campingpladser
P-numre:
1002412866, 1029100485
Sekundære brancher:
471110 / Købmænd og døgnkiosker
Hoved-branche historik
524410 / Møbelforretninger
27-10-1983 - 30-12-2006
702030 / Anden udlejning af boliger
31-12-2006 - 30-12-2007
682030 / Anden udlejning af boliger
31-12-2007 - 30-12-2022
553000 / Campingpladser
31-12-2022 -
Sekundær branche historik
702040 / Udlejning af erhvervsejendomme
31-12-2006 - 29-12-2007
682040 / Udlejning af erhvervsejendomme
01-01-2008 - 30-12-2022
471110 / Købmænd og døgnkiosker
31-12-2022 -
Historik for virksomhedens navn
A/S BRØRUP BOLIG CENTER. BRØRUP
27-10-1983 - 25-06-2007
EJENDOMSSELSKABET STØC BO, BRØRUP A/S
26-06-2007 - 28-12-2022
MSP 2022 A/S
29-12-2022 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
27-10-1983 - 30-12-2006
Nørregade 100
6650 Brørup
BRØRUP
31-12-2006 - 02-07-2007
Nørregade 100
6650 Brørup
VEJEN
03-07-2007 - 26-10-2022
Stormgade 133
6715 Esbjerg N
ESBJERG
27-10-2022 -
Rylevænget 4
6710 Esbjerg V
ESBJERG
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
1983-05-01
Slut på første regnskabsperiode:
1984-04-30
Registreret kapital:
2.000.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er ikke underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse
Ledelse
BESTYRELSESMEDLEM 08-08-2005 -
DIREKTØR 08-08-2005 -
BESTYRELSESMEDLEM 29-12-2022 -
FORMAND 29-12-2022 -
BESTYRELSESMEDLEM 29-12-2022 -
BESTYRELSESMEDLEM 29-12-2022 -
Ejerforhold

Relaterede virksomheder