ICOPAL ENTREPRISE ApS CVR-nr 16509191

Status: AKTIV

Kystvejen 56 9400 Nørresundby

Årets resultat:
2022: -8.736
2021: -6.795
Bruttofortjeneste:
2022: 5.318
2021: 5.021
Antal ansatte:
110
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 5.318 5.021 10.515 4.672
Årets resultat -8.736 -6.795 -111 -6.333
Egenkapital I alt 9.116 14.230 2.672 19.684
Status balance 47.704 39.765 31.663 51.400


Beløb i 1000 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 5.318 5.021 10.515 4.672
Personaleomkostninger -60.198 - - -
Af- og nedskrivninger - - - -
Driftsresultat -10.900 -8.550 89 -7.671
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger -278 -204 -227 -353
Resultat før skat -11.178 -8.707 -138 -8.024
Skat af årets resultat 2.442 1.912 27 1.691
Årets resultat -8.736 -6.795 -111 -6.333
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - 0 0 -
Immaterielle anlægsaktiver i alt 0 0 0 20
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 294 289 15 102
Materielle anlægsaktiver i alt 356 719 713 518
Anlægsaktiver i alt 356 719 713 538
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer 1.699 1.738 1.351 1.659
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt 1.699 1.738 1.351 1.659
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 28.366 20.717 21.701 24.275
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 139 2.323 5.602 283
Andre tilgodehavender 1.280 1.505 858 2.177
Periodeafgrænsningsposter - - - -
Tilgodehavender i alt 39.389 28.547 29.599 30.932
Likvide beholdninger 0 0 0 0
Omsætningsaktiver i alt 41.088 30.285 30.950 32.591
Aktiver i alt 47.704 39.765 31.663 51.400
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 2.430 2.430 2.430 2.430
Overført resultat -289 -6.553 242 333
Foreslået udbytte for regnskabsåret 0 0 - -
Egenkapital i alt 9.116 14.230 2.672 19.684
Hensættelse til udskudt skat 1.267 858 2.079 2.238
Hensatte forpligtelser i alt 3.100 2.110 3.272 3.789
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 10.372 10.010 2.779 5.409
Selskabsskat - - - -
Anden gæld 12.627 14.528 16.891 8.363
Kortfristede gældsforpligtelser i alt - 33.017 25.719 26.557
Gældsforpligtelser i alt - 33.017 25.719 26.557
Passiver i alt 41.444 31.004 31.663 33.129

Personer

Roller

BESTYRELSESMEDLEM 01-11-2017 -
DIREKTØR 01-11-2017 -
FORMAND 20-10-2022 -
ADM. DIR. 14-12-2023 -
BESTYRELSESMEDLEM 30-10-2020 -

Ejerforhold

ICOPAL ENTREPRISE ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 439100 Tagdækningsvirksomhed.

ICOPAL ENTREPRISE ApS blev etableret den 16-11-1992 og holder til på adressen Kystvejen 56 9400 Nørresundby. Selskabets formål er at drive entreprenørvirksomhed, herunder særligt indenfor tagdækning og membramisolering samt anden i forbindelse hermed stående virksomhed. Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 500.000 kr.

Status: Virksomheden ICOPAL ENTREPRISE ApS (CVR: 16509191) er AKTIV


CVR nummer

16509191

Adresse

Kystvejen 56
9400 Nørresundby

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

16-11-1992

Personer

Roller

BESTYRELSESMEDLEM 01-11-2017 -
DIREKTØR 01-11-2017 -
FORMAND 20-10-2022 -
ADM. DIR. 14-12-2023 -
BESTYRELSESMEDLEM 30-10-2020 -

Ejerforhold

Stamdata for ICOPAL ENTREPRISE ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
439100 / 439100 Tagdækningsvirksomhed
P-numre:
1001111050, 1003420071, 1008354592, 1006408050, 1003420381, 1008356242, 1002982566, 1002982554, 1003420411, 1013577427, 1014713456, 1015567062, 1018363263
Sekundære brancher:
439990 / Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering
Hoved-branche historik
452200 / Tagdækningsvirksomhed
16-11-1992 - 30-12-2007
439100 / Tagdækningsvirksomhed
31-12-2007 -
Sekundær branche historik
439990 / Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering
01-01-2008 -
Historik for virksomhedens navn
VILLADSEN TAGENTREPRISE KØBENHAVN-NORDSJÆLLAND A/S
16-11-1992 - 17-06-1996
ICOPAL TAGENTREPRISE ØST A/S
18-06-1996 - 31-07-2006
ICOPAL ENTREPRISE A/S
01-08-2006 - 27-08-2016
ICOPAL ENTREPRISE ApS
28-08-2016 -
Historik for sekundære navne
VILLADSEN TAGENTREPRISE KØBENHAVN-NORDSJÆLLAND A/S
16-11-1992 - 29-08-2016
VILLADSEN TAGENTREPRISE JYLLAND MIDT A/S
16-11-1992 - 29-08-2016
VILLADSEN TAGENTREPRISE JYLLAND NORD A/S
16-11-1992 - 29-08-2016
VILLADSEN TAGENTREPRISE JYLLAND SYD & FYN A/S
16-11-1992 - 29-08-2016
ICOPAL TAGENTREPRISE MIDT & NORD A/S
16-11-1992 - 29-08-2016
ICOPAL TAGENTREPRISE MIDT A/S
16-11-1992 - 29-08-2016
ICOPAL TAGENTREPRISE NORD A/S
16-11-1992 - 29-08-2016
ICOPAL TAGENTREPRISE SYD & FYN A/S
16-11-1992 - 29-08-2016
ICOPAL TAGENTREPRISE ØST A/S
16-11-1992 - 29-08-2016
VILLADSEN TAGENTREPRISE KØBENHAVN-NORDSJÆLLAND ApS
30-08-2016 -
VILLADSEN TAGENTREPRISE JYLLAND MIDT ApS
30-08-2016 -
VILLADSEN TAGENTREPRISE JYLLAND NORD ApS
30-08-2016 -
VILLADSEN TAGENTREPRISE JYLLAND SYD & FYN ApS
30-08-2016 -
ICOPAL TAGENTREPRISE MIDT & NORD ApS
30-08-2016 -
ICOPAL TAGENTREPRISE MIDT ApS
30-08-2016 -
ICOPAL TAGENTREPRISE NORD ApS
30-08-2016 -
ICOPAL TAGENTREPRISE SYD & FYN ApS
30-08-2016 -
ICOPAL TAGENTREPRISE ØST ApS
30-08-2016 -
Adressehistorik
16-11-1992 - 23-01-2010
Mileparken 38
2730 Herlev
HERLEV
24-01-2010 - 26-06-2021
Lyskær 5
2730 Herlev
HERLEV
27-06-2021 -
Kystvejen 56
9400 Nørresundby
AALBORG
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
1992-11-17
Slut på første regnskabsperiode:
1993-12-31
Registreret kapital:
500.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er ikke underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse.

Relaterede virksomheder