KÆLDERSLAGTEREN ApS CVR-nr 31481422

Status: AKTIV

Søndergade 5 8600 Silkeborg

Årets resultat:
2022: 182
2021: 771
Bruttofortjeneste:
2022: 4.474
2021: 4.653
Antal ansatte:
9
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 4.474 4.653 4.216 4.854
Årets resultat 182 771 551 657
Egenkapital I alt 1.788 2.606 2.835 3.284
Status balance 3.217 4.781 4.795 4.842


Beløb i 1000 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 4.474 4.653 4.216 4.854
Personaleomkostninger -4.159 -3.603 -3.452 -3.963
Af- og nedskrivninger -131 -141 -129 -132
Driftsresultat 185 909 635 760
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder 61 95 82 98
Andre finansielle omkostninger -14 -16 -11 -15
Resultat før skat 232 988 706 843
Skat af årets resultat -49 -217 -155 -186
Årets resultat 182 771 551 657
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 215 346 264 368
Materielle anlægsaktiver i alt 215 346 264 370
Anlægsaktiver i alt 215 346 264 370
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer 201 140 166 152
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt 201 140 166 152
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 136 92 80 117
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 1.583 3.600 3.464 3.154
Andre tilgodehavender 316 177 223 230
Periodeafgrænsningsposter - - - -
Tilgodehavender i alt 2.173 3.959 3.873 3.608
Likvide beholdninger 628 336 492 712
Omsætningsaktiver i alt 3.001 4.435 4.531 4.472
Aktiver i alt 3.217 4.781 4.795 4.842
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 125 125 125 125
Overført resultat 1.663 1.481 1.710 2.159
Foreslået udbytte for regnskabsåret 0 1.000 1.000 1.000
Egenkapital i alt 1.788 2.606 2.835 3.284
Hensættelse til udskudt skat - - - -
Hensatte forpligtelser i alt - - - -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 714 705 711 637
Selskabsskat - - - -
Anden gæld 447 1.230 1.065 722
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 1.429 2.176 1.960 1.559
Gældsforpligtelser i alt 1.429 2.176 1.960 1.559
Passiver i alt 3.217 4.781 4.795 4.842

KÆLDERSLAGTEREN ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 472200 Slagter- og viktualieforretninger.

KÆLDERSLAGTEREN ApS blev etableret den 02-06-2008 og holder til på adressen Søndergade 5 8600 Silkeborg. Selskabets formål er at drive slagterforretning samt hermed beslægtet virksomhed. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 125.000 kr.

Status: Virksomheden KÆLDERSLAGTEREN ApS (CVR: 31481422) er AKTIV


CVR nummer

31481422

Adresse

Søndergade 5
8600 Silkeborg

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

02-06-2008

Stamdata for KÆLDERSLAGTEREN ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
472200 / 472200 Slagter- og viktualieforretninger
P-numre:
1014473277
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
999999 / Uoplyst
02-06-2008 - 03-06-2008
472200 / Slagter- og viktualieforretninger
04-06-2008 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
KÆLDERSLAGTEREN ApS
02-06-2008 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
02-06-2008 -
Søndergade 5
8600 Silkeborg
SILKEBORG
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2008-01-01
Slut på første regnskabsperiode:
2008-12-31
Registreret kapital:
125.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er ikke underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af den samlede dierktion.

Relaterede virksomheder