KCC BYG A/S CVR-nr 30176332

Status: AKTIV

Lønholtvej 3, Lønholt 3480 Fredensborg

Årets resultat:
2022: 15
2021: 1
Bruttofortjeneste:
2022: -17
2021: -2
Antal ansatte:
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - 0 -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste -17 -2 -2 -2
Årets resultat 15 1 27 26
Egenkapital I alt 752 737 736 709
Status balance 762 18.880 17.206 16.385


Beløb i 1000 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - 0 -
Bruttofortjeneste -17 -2 -2 -2
Personaleomkostninger - - - -
Af- og nedskrivninger - - - -
Driftsresultat -17 -2 -2 -2
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder 36 0 - -
Andre finansielle omkostninger 0 -860 - -
Resultat før skat 19 2 - 33
Skat af årets resultat -4 0 - -
Årets resultat 15 1 27 26
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar - - - -
Materielle anlægsaktiver i alt - - - -
Anlægsaktiver i alt 0 18.063 - -
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - - - -
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt - - - -
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser - - - -
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 758 - 17.202 16.382
Andre tilgodehavender 0 802 - -
Periodeafgrænsningsposter - - - -
Tilgodehavender i alt 758 802 17.202 16.382
Likvide beholdninger 4 15 4 3
Omsætningsaktiver i alt 762 817 17.206 16.385
Aktiver i alt 762 18.880 17.206 16.385
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 500 500 500 500
Overført resultat 252 237 236 209
Foreslået udbytte for regnskabsåret - - - -
Egenkapital i alt 752 737 736 709
Hensættelse til udskudt skat - - - -
Hensatte forpligtelser i alt - - - -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser - - - -
Selskabsskat - 0 8 7
Anden gæld 6 - - -
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 10 18.143 16.470 15.677
Gældsforpligtelser i alt 10 18.143 16.470 15.677
Passiver i alt 762 18.880 17.206 16.385

KCC BYG A/S er en virksomhed af typen Aktieselskab (A/S) med virksomhedstypekoden 60 i branchen 433200 Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed.

KCC BYG A/S blev etableret den 21-12-2006 og holder til på adressen Lønholtvej 3, Lønholt 3480 Fredensborg. Selskabets formål er at være ansvarlig deltager i K/S Bådehavnsgade 12. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 500.000 kr.

Status: Virksomheden KCC BYG A/S (CVR: 30176332) er AKTIV


CVR nummer

30176332

Adresse

Lønholtvej 3, Lønholt
3480 Fredensborg

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

21-12-2006

Stamdata for KCC BYG A/S

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
A/S
Område:
Branchekode og branche:
433200 / 433200 Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed
P-numre:
1012893309
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
980000 / Uoplyst
21-12-2006 - 30-12-2007
999999 / Uoplyst
31-12-2007 - 29-12-2020
649900 / Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.
30-12-2020 - 30-08-2023
433200 / Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed
31-08-2023 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
KOMPLEMENTARAKTIESELSKABET BÅDEHAVNSGADE 12
21-12-2006 - 29-10-2007
KOMPLEMENTARAKTIESELSKABET AF 22.12.2006
30-10-2007 - 30-08-2023
KCC BYG A/S
31-08-2023 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
21-12-2006 - 25-06-2007
Bredgade 51 1
1260 København K
KØBENHAVN
26-06-2007 - 28-08-2007
Bredgade 51 1
1260 København K
KØBENHAVN
29-08-2007 - 28-11-2017
Store Strandstræde 19
1255 København K
KØBENHAVN
29-11-2017 - 13-06-2021
Sundkrogsgade 7
2100 København Ø
KØBENHAVN
14-06-2021 -
Lønholtvej 3
3480 Fredensborg
FREDENSBORG
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2006-12-22
Slut på første regnskabsperiode:
2007-06-30
Registreret kapital:
500.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af en direktør eller af den samlede bestyrelse.

Relaterede virksomheder