KIROPRAKTISK KLINIK. FREDERICIA ApS CVR-nr 20148039

Status: AKTIV

Prinsessegade 46 7000 Fredericia

Årets resultat:
2021: 2.204
2020: 2.109
Bruttofortjeneste:
2021: 8.849
2020: 7.897
Antal ansatte:
10
Direktør:
Peter Thorup Rasmussen
Beløb i 1000 2021 2020 2019 2018
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 8.849 7.897 8.707 8.658
Årets resultat 2.204 2.109 2.279 2.415
Egenkapital I alt 1.332 936 1.227 1.141
Status balance 2.283 1.996 1.690 1.905
Beløb i 1000 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta u5 u5 u5 u5
Resultatopgørelse
Bruttofortjeneste 8.849 7.897 8.707 8.658
Personaleomkostninger -5.770 -5.108 -5.579 -5.345
Af- og nedskrivninger -157 -170 -194 -191
Driftsresultat 2.922 2.619 2.934 3.123
Andre finansielle omkostninger -11 -6 -10 -22
Resultat før skat 2.911 2.613 2.924 3.101
Skat af årets resultat -707 -504 -645 -686
Årets resultat 2.204 2.109 2.279 2.415
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 880 508 594 432
Materielle anlægsaktiver i alt 880 508 594 432
Anlægsaktiver i alt 880 508 594 432
Omsætningsaktiver
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 731 690 886 767
Andre tilgodehavender 63 267 52 -
Tilgodehavender i alt 794 956 992 822
Likvide beholdninger 609 531 104 652
Omsætningsaktiver i alt 1.403 1.488 1.096 1.473
Aktiver i alt 2.283 1.996 1.690 1.905
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 126 126 126 126
Overført resultat 6 2 0 0
Foreslået udbytte for regnskabsåret 1.200 808 1.101 1.015
Egenkapital i alt 1.332 936 1.227 1.141
Hensættelse til udskudt skat 69 50 116 100
Hensatte forpligtelser i alt 69 50 116 100
Gældsforpligtelser
Leverandører af varer og tjenesteydelser 59 59 59 58
Selskabsskat 92 17 - 0
Anden gæld 731 934 289 607
Anden gæld 731 934 289 607
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 882 1.010 348 665
Gældsforpligtelser i alt 882 1.010 348 665
Passiver i alt 2.283 1.996 1.690 1.905
DDD

KIROPRAKTISK KLINIK. FREDERICIA ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 869040 Kiropraktorer.

KIROPRAKTISK KLINIK. FREDERICIA ApS blev etableret den 30-06-1997 og holder til på adressen Prinsessegade 46 7000 Fredericia. Selskabets formål er at drive kiropraktorvirksomhed. Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 126.000 kr.

Status: Virksomheden KIROPRAKTISK KLINIK. FREDERICIA ApS (CVR: 20148039) er AKTIV

CVR nummer

20148039

Adresse

Prinsessegade 46
7000 Fredericia

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

30-06-1997

Stamdata for KIROPRAKTISK KLINIK. FREDERICIA ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
FREDERICIA
Branchekode og branche:
869040 / 869040 Kiropraktorer
P-numre:
1004155389
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
851470 / Kiropraktorer
30-06-1997 - 30-12-2007
869040 / Kiropraktorer
31-12-2007 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
KIROPRAKTISK KLINIK. FREDERICIA ApS
30-06-1997 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
30-06-1997 - 29-06-2019
Prinsessegade 46
7000 Fredericia
FREDERICIA
30-06-2019 -
Prinsessegade 46
7000 Fredericia
FREDERICIA
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
1997-07-01
Slut på første regnskabsperiode:
1998-12-31
Registreret kapital:
126.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er ikke underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af 3 direktører i forening.
Ledelse
DIREKTØR 30-06-1997 -
DIREKTØR 30-06-1997 -
DIREKTØR 03-04-2008 -
DIREKTØR 15-03-2017 -
Ejerforhold

Relaterede virksomheder