SUNDIA KIROPRAKTIK ApS CVR-nr 27772005

Status: AKTIV

Dronningensgade 97 A 7000 Fredericia

Årets resultat:
2021: 41
2020: 44
Bruttofortjeneste:
2021: 1.468
2020: 1.303
Antal ansatte:
2
Beløb i 1000 2021 2020 2019 2018
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 1.468 1.303 1.384 1.073
Årets resultat 41 44 50 157
Egenkapital I alt 269 328 284 334
Status balance 632 574 625 561


Beløb i 1000 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 1.468 1.303 1.384 1.073
Personaleomkostninger -1.371 -1.216 -1.303 -860
Af- og nedskrivninger -36 -26 -14 -12
Driftsresultat 61 - - -
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger -19 -12 -12 -13
Resultat før skat 47 55 65 201
Skat af årets resultat - - - -
Årets resultat 41 44 50 157
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 302 205 299 24
Materielle anlægsaktiver i alt 302 205 299 24
Anlægsaktiver i alt 354 - - -
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - - - -
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt 7 - - -
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 93 96 85 79
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 122 138 162 431
Andre tilgodehavender - 0 12 -
Periodeafgrænsningsposter 0 28 25 20
Tilgodehavender i alt 215 262 283 529
Likvide beholdninger 55 100 37 1
Omsætningsaktiver i alt 278 - - -
Aktiver i alt 632 574 625 561
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 125 125 125 125
Overført resultat 144 103 159 109
Foreslået udbytte for regnskabsåret 0 100 0 100
Egenkapital i alt 269 328 284 334
Hensættelse til udskudt skat 21 18 16 2
Hensatte forpligtelser i alt 21 - - -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 29 34 36 35
Selskabsskat - - - -
Anden gæld 106 156 104 88
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 342 - - -
Gældsforpligtelser i alt 342 - - -
Passiver i alt 632 574 625 561

SUNDIA KIROPRAKTIK ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 869040 Kiropraktorer.

SUNDIA KIROPRAKTIK ApS blev etableret den 01-06-2004 og holder til på adressen Dronningensgade 97 A 7000 Fredericia. Selskabets formål er at drive kiropraktorvirksomhed og dermed naturligt forbunden virksomhed. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 125.000 kr.

Status: Virksomheden SUNDIA KIROPRAKTIK ApS (CVR: 27772005) er AKTIV

CVR nummer

27772005

Adresse

Dronningensgade 97 A
7000 Fredericia

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

01-06-2004

Stamdata for SUNDIA KIROPRAKTIK ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
FREDERICIA
Branchekode og branche:
869040 / 869040 Kiropraktorer
P-numre:
1010609581, 1003439206
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
980000 / Uoplyst
01-06-2004 - 29-09-2004
851470 / Kiropraktorer
30-09-2004 - 30-12-2007
869040 / Kiropraktorer
31-12-2007 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
SUNDIA KIROPRAKTISK KLINIK ApS
01-06-2004 - 16-12-2020
SUNDIA KIROPRAKTIK ApS
17-12-2020 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
01-06-2004 - 24-10-2005
Dronningensgade 52
7000 Fredericia
FREDERICIA
25-10-2005 - 01-02-2021
Vesterbrogade 15
7000 Fredericia
FREDERICIA
02-02-2021 -
Dronningensgade 97 A
7000 Fredericia
FREDERICIA
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2004-01-01
Slut på første regnskabsperiode:
2004-12-31
Registreret kapital:
125.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er ikke underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af en direktør, der skal være kiropraktor. Direktionens medlemmer skal alle udøve kiropraktorvirksomhed som ansatte i selskabet.

Relaterede virksomheder