Kjæhr & Trillingsgaard A/S CVR-nr 39602679

Status: AKTIV

Nordager 17, 1 6000 Kolding

Årets resultat:
2022: 6.691
2021: 98
Bruttofortjeneste:
2022: 14.824
2021: 3.667
Antal ansatte:
13
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 14.824 3.667 5.231 4.409
Årets resultat 6.691 98 2.927 2.510
Egenkapital I alt 10.790 4.098 5.573 3.145
Status balance 39.246 12.810 17.898 15.452


Beløb i 1000 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 14.824 3.667 5.231 4.409
Personaleomkostninger - - - -
Af- og nedskrivninger - - - -
Driftsresultat 8.707 174 3.783 3.185
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger - - - -
Resultat før skat 8.585 133 3.755 3.219
Skat af årets resultat - - - -
Årets resultat 6.691 98 2.927 2.510
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver 0 0 42 108
Immaterielle anlægsaktiver i alt 0 0 42 108
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 18 38 57 76
Materielle anlægsaktiver i alt 18 38 57 76
Anlægsaktiver i alt 158 178 308 253
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - - - -
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt - - - -
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 25.111 7.935 1.286 7.302
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder - - - -
Andre tilgodehavender 2.501 72 405 753
Periodeafgrænsningsposter 7 0 2 2
Tilgodehavender i alt 27.679 8.059 13.866 10.472
Likvide beholdninger 11.409 4.574 3.724 4.727
Omsætningsaktiver i alt 39.088 12.633 17.590 15.198
Aktiver i alt 39.246 12.810 17.898 15.452
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 500 500 500 500
Overført resultat 10.290 3.598 3.500 2.145
Foreslået udbytte for regnskabsåret - 0 1.573 500
Egenkapital i alt 10.790 4.098 5.573 3.145
Hensættelse til udskudt skat 2.379 485 1.204 748
Hensatte forpligtelser i alt 2.948 890 1.584 748
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 16.755 6.373 9.760 7.734
Selskabsskat 0 753 371 -
Anden gæld - - - -
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 25.508 7.821 10.741 10.203
Gældsforpligtelser i alt 25.508 7.821 10.741 11.558
Passiver i alt 39.246 12.810 17.898 15.452

Kjæhr & Trillingsgaard A/S er en virksomhed af typen Aktieselskab (A/S) med virksomhedstypekoden 60 i branchen 412000 Opførelse af bygninger.

Kjæhr & Trillingsgaard A/S blev etableret den 28-05-2018 og holder til på adressen Nordager 17, 1 6000 Kolding. Selskabets formål er udførelse af entrepriser og dermed beslægtet virksomhed. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 500.000 kr.

Status: Virksomheden Kjæhr & Trillingsgaard A/S (CVR: 39602679) er AKTIV


CVR nummer

39602679

Adresse

Nordager 17, 1
6000 Kolding

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

28-05-2018

Stamdata for Kjæhr & Trillingsgaard A/S

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
A/S
Område:
Branchekode og branche:
412000 / 412000 Opførelse af bygninger
P-numre:
1023654098
Sekundære brancher:
411000 / Gennemførelse af byggeprojekter
Hoved-branche historik
411000 / Gennemførelse af byggeprojekter
28-05-2018 - 18-03-2023
412000 / Opførelse af bygninger
19-03-2023 -
Sekundær branche historik
411000 / Gennemførelse af byggeprojekter
19-03-2023 -
Historik for virksomhedens navn
Selskabet af 1. juni 2018 A/S
28-05-2018 - 13-08-2018
Kjæhr & Trillingsgaard A/S
14-08-2018 -
Historik for sekundære navne
Kjæhr & Trillingsgaard Entreprise A/S
14-08-2018 -
Adressehistorik
28-05-2018 - 06-10-2018
Sønderlunden 17
6000 Kolding
KOLDING
07-10-2018 - 20-03-2021
Kokholm 1 A 1
6000 Kolding
KOLDING
21-03-2021 -
Nordager 17 1
6000 Kolding
KOLDING
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2018-05-29
Slut på første regnskabsperiode:
2018-12-31
Registreret kapital:
500.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er ikke underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af en direktør sammen med bestyrelsens formand eller af den samlede bestyrelse.

Relaterede virksomheder