Knoth Knudsen ApS CVR-nr 38840738

Status: AKTIV

Hunderupvej 22, 1 5000 Odense C

Årets resultat:
2022: 2
2021: 32
Bruttofortjeneste:
2022: 13
2021: 43
Antal ansatte:
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 13 43 86 23
Årets resultat 2 32 47 25
Egenkapital I alt 215 213 182 135
Status balance 429 242 236 148


Beløb i 1000 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 13 43 86 23
Personaleomkostninger - - - -
Af- og nedskrivninger - - - -
Driftsresultat 13 43 86 23
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger -11 -2 -25 0
Resultat før skat 2 41 60 32
Skat af årets resultat -1 -10 -13 -7
Årets resultat 2 32 47 25
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar - - - -
Materielle anlægsaktiver i alt - - - -
Anlægsaktiver i alt 14 - - -
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - - - -
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt - - - -
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0 62 50 -
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder - - - -
Andre tilgodehavender 12 5 5 6
Periodeafgrænsningsposter - - - -
Tilgodehavender i alt 36 68 55 36
Likvide beholdninger 334 60 94 111
Omsætningsaktiver i alt 414 242 236 148
Aktiver i alt 429 242 236 148
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 100 100 100 100
Overført resultat 115 113 82 35
Foreslået udbytte for regnskabsåret - - - -
Egenkapital i alt 215 213 182 135
Hensættelse til udskudt skat - - 0 7
Hensatte forpligtelser i alt - - 0 7
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 5 5 5 5
Selskabsskat 0 7 14 0
Anden gæld 209 17 36 1
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 214 29 55 6
Gældsforpligtelser i alt 214 29 55 6
Passiver i alt 429 242 236 148

Knoth Knudsen ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 683110 Ejendomsmæglere.

Knoth Knudsen ApS blev etableret den 06-08-2017 og holder til på adressen Hunderupvej 22, 1 5000 Odense C. Selskabets formål er at drive virksomhed med rådgivning vedrørende fast ejendom og investering. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 5.000 kr.

Status: Virksomheden Knoth Knudsen ApS (CVR: 38840738) er AKTIV


CVR nummer

38840738

Adresse

Hunderupvej 22, 1
5000 Odense C

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

06-08-2017

Stamdata for Knoth Knudsen ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
683110 / 683110 Ejendomsmæglere
P-numre:
1022730416
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
683110 / Ejendomsmæglere mv.
06-08-2017 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
Knoth Knudsen IVS
06-08-2017 - 10-02-2019
Knoth Knudsen ApS
11-02-2019 -
Historik for sekundære navne
Knoth Knudsen Rådgivning IVS
06-08-2017 - 10-02-2019
Mavich Invest IVS
06-08-2017 - 10-02-2019
Knoth Knudsen Rådgivning ApS
11-02-2019 -
Mavich Invest ApS
11-02-2019 -
Adressehistorik
06-08-2017 - 07-08-2017
Roesskovsvej 95
5200 Odense V
ODENSE
08-08-2017 -
Hunderupvej 22 1
5000 Odense C
ODENSE
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2017-08-07
Slut på første regnskabsperiode:
2018-12-31
Registreret kapital:
5.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af 1 direktør.

Relaterede virksomheder