DB ODENSE CITY ApS CVR-nr 34220670

Status: AKTIV

Jernbanegade 28, st 5000 Odense C

Årets resultat:
2022: -7
2021: 911
Bruttofortjeneste:
2022: 2.444
2021: 3.646
Antal ansatte:
5
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 2.444 3.646 2.955 3.024
Årets resultat -7 911 718 740
Egenkapital I alt 193 211 798 820
Status balance 709 1.111 2.569 3.492


Beløb i 1000 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 2.444 3.646 2.955 3.024
Personaleomkostninger -2.430 -2.444 -1.989 -2.055
Af- og nedskrivninger -14 -14 -14 -11
Driftsresultat 0 1.187 - -
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger -9 -15 -9 -4
Resultat før skat -8 1.173 932 953
Skat af årets resultat - - - -
Årets resultat -7 911 718 740
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 9 15 21 27
Materielle anlægsaktiver i alt 16 30 44 58
Anlægsaktiver i alt 93 105 - -
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - - - -
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt - - - -
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 132 321 166 106
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder - - - 0
Andre tilgodehavender 0 33 120 2.636
Periodeafgrænsningsposter - - - 0
Tilgodehavender i alt 238 377 287 2.742
Likvide beholdninger 378 629 2.164 617
Omsætningsaktiver i alt 616 1.006 - -
Aktiver i alt 709 1.111 2.569 3.492
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 80 80 80 80
Overført resultat 113 120 120 0
Foreslået udbytte for regnskabsåret 0 11 598 740
Egenkapital i alt 193 211 798 820
Hensættelse til udskudt skat 0 1 1 0
Hensatte forpligtelser i alt 0 1 - -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 115 29 113 48
Selskabsskat - 0 78 213
Anden gæld 401 870 1.536 2.410
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 516 899 - -
Gældsforpligtelser i alt 516 899 - -
Passiver i alt 709 1.111 2.569 3.492

DB ODENSE CITY ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 683110 Ejendomsmæglere.

DB ODENSE CITY ApS blev etableret den 29-01-2012 og holder til på adressen Jernbanegade 28, st 5000 Odense C. Selskabets formål er at agere ejendomsmægler i Odense. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 80.000 kr.

Status: Virksomheden DB ODENSE CITY ApS (CVR: 34220670) er AKTIV


CVR nummer

34220670

Adresse

Jernbanegade 28, st
5000 Odense C

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

29-01-2012

Stamdata for DB ODENSE CITY ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
683110 / 683110 Ejendomsmæglere
P-numre:
1017449989
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
999999 / Uoplyst
29-01-2012 - 29-04-2012
683110 / Ejendomsmæglere mv.
30-04-2012 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
DANBOLIG I ODENSE - CITY - ApS
29-01-2012 - 29-05-2012
DB ODENSE CITY ApS
30-05-2012 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
29-01-2012 - 03-04-2013
Pibe Møllevej 17
3400 Hillerød
HILLERØD
04-04-2013 - 08-04-2018
Jernbanegade 28
5000 Odense C
ODENSE
09-04-2018 - 18-10-2018
Jernbanegade 28 st
5000 Odense C
ODENSE
19-10-2018 -
Jernbanegade 28 st
5000 Odense C
ODENSE
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2012-01-30
Slut på første regnskabsperiode:
2012-12-31
Registreret kapital:
80.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er ikke underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem eller af en direktør.

Relaterede virksomheder