LARSEN VENTILATION ApS CVR-nr 33762860

Status: AKTIV

Holmevej 33 4700 Næstved

Årets resultat:
2021: 124
2020: 38
Bruttofortjeneste:
2021: 522
2020: 451
Antal ansatte:
1
Direktør:
Thomas Bo Vagn Larsen
Beløb i 1000 2021 2020 2019 2018
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 522 451 528 352
Årets resultat 124 38 125 -24
Egenkapital I alt 760 636 597 473
Status balance 955 891 848 640
Beløb i 1000 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta decimal decimal decimal decimal
Resultatopgørelse
Bruttofortjeneste 522 451 528 352
Personaleomkostninger -360 -389 -370 -336
Af- og nedskrivninger -23 -18 -22 -29
Driftsresultat 139 44 136 -12
Andre finansielle omkostninger -10 -7 -4 -31
Resultat før skat 162 51 163 -29
Skat af årets resultat -38 -12 -39 5
Årets resultat 124 38 125 -24
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 103 31 49 72
Materielle anlægsaktiver i alt 103 31 49 72
Anlægsaktiver i alt 103 31 49 72
Omsætningsaktiver
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 105 153 113 62
Periodeafgrænsningsposter 25 23 21 22
Tilgodehavender i alt 130 177 134 88
Likvide beholdninger 468 459 455 297
Omsætningsaktiver i alt 851 860 799 569
Aktiver i alt 955 891 848 640
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 80 80 80 80
Overført resultat 680 556 517 393
Egenkapital i alt 760 636 597 473
Hensættelse til udskudt skat 1 0 1 0
Hensatte forpligtelser i alt 1 0 1 0
Gældsforpligtelser
Leverandører af varer og tjenesteydelser 24 34 52 90
Selskabsskat 27 12 28 0
Anden gæld 143 210 170 77
Anden gæld 143 210 170 77
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 194 255 250 168
Gældsforpligtelser i alt 194 255 250 168
Passiver i alt 955 891 848 640
DDD

LARSEN VENTILATION ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 432200 VVS- og blikkenslagerforretninger.

LARSEN VENTILATION ApS blev etableret den 19-06-2011 og holder til på adressen Holmevej 33 4700 Næstved. Selskabets formål er at udøve virksomhed med opsætning og montering af ventilationsanlæg, samt indregulering deraf og dermed beslægtet virksomhed. Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 80.000 kr.

Status: Virksomheden LARSEN VENTILATION ApS (CVR: 33762860) er AKTIV

CVR nummer

33762860

Adresse

Holmevej 33
4700 Næstved

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

19-06-2011

Stamdata for LARSEN VENTILATION ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
NÆSTVED
Branchekode og branche:
432200 / 432200 VVS- og blikkenslagerforretninger
P-numre:
1016938196
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
433200 / Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed
19-06-2011 - 06-08-2011
432200 / VVS- og blikkenslagerforretninger
07-08-2011 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
LARSEN VENTILATION ApS
19-06-2011 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
19-06-2011 -
Holmevej 33
4700 Næstved
NÆSTVED
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2011-01-01
Slut på første regnskabsperiode:
2011-12-31
Registreret kapital:
80.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er ikke underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet ledes af en direktør, der vælges på generalforsamlingen for et år ad gangen. Selskabet tegnes af den samlede direktion.
Ledelse
DIREKTØR 19-06-2011 -
Ejerforhold

Relaterede virksomheder