Max Legêne Holding ApS CVR-nr 85661116

Status: AKTIV

Tværgaden 10 2605 Brøndby

Årets resultat:
2021: -48
2020: -484
Bruttofortjeneste:
2021: -27
2020: -26
Antal ansatte:
1
Direktør:
Max Wandy Martin Legêne
Beløb i 1000 2021 2020 2019 2018
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste -27 -26 -26 -40
Årets resultat -48 -484 152 -463
Egenkapital I alt 3.286 3.447 4.042 3.998
Status balance 3.319 3.501 4.078 4.211
Beløb i 1000 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta u5 u5 u5 u5
Resultatopgørelse
Bruttofortjeneste -27 -26 -26 -40
Personaleomkostninger -403 -440 -300 -300
Af- og nedskrivninger - - 0 91
Driftsresultat -431 -466 -326 -249
Andre finansielle omkostninger -1 -80 -3 -349
Resultat før skat -48 -484 152 -463
Skat af årets resultat - - - 0
Årets resultat -48 -484 152 -463
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Grunde og bygninger - - - 0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar - - - -
Materielle anlægsaktiver i alt - - - 0
Anlægsaktiver i alt - - - 0
Omsætningsaktiver
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser - - - 0
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder - - - -
Andre tilgodehavender 60 0 11 825
Tilgodehavender i alt 128 12 20 884
Likvide beholdninger 194 125 534 249
Omsætningsaktiver i alt 3.319 3.501 4.078 4.211
Aktiver i alt 3.319 3.501 4.078 4.211
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 200 200 200 200
Overført resultat 2.971 3.134 3.731 3.690
Foreslået udbytte for regnskabsåret 114 113 111 108
Egenkapital i alt 3.286 3.447 4.042 3.998
Hensættelse til udskudt skat - - - -
Hensatte forpligtelser i alt - - - -
Gældsforpligtelser
Leverandører af varer og tjenesteydelser 15 15 18 38
Selskabsskat - - - -
Anden gæld 18 39 19 176
Anden gæld 18 39 19 176
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 33 54 36 213
Gældsforpligtelser i alt 33 54 36 213
Passiver i alt 3.319 3.501 4.078 4.211
DDD

Max Legêne Holding ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 439910 Murere.

Max Legêne Holding ApS blev etableret den 16-08-1976 og holder til på adressen Tværgaden 10 2605 Brøndby. Selskabets formål er at drive handel, håndværk, industri, bygge- og anlægsvirksomhed og anden dermed i forbindelse stående virksomhed Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 80.000 kr.

Status: Virksomheden Max Legêne Holding ApS (CVR: 85661116) er AKTIV

CVR nummer

85661116

Adresse

Tværgaden 10
2605 Brøndby

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

16-08-1976

Stamdata for Max Legêne Holding ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
BRØNDBY
Branchekode og branche:
439910 / 439910 Murere
P-numre:
1002726509
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
452510 / Murerforretninger
16-08-1976 - 30-12-2007
439910 / Murere
31-12-2007 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
MAX LEGENE AF 22.1.1979 ApS
16-08-1976 - 22-03-2018
Max Legêne Holding ApS
23-03-2018 -
Historik for sekundære navne
MAX LEGÊNE AF 22.1 1979 ApS
27-03-2018 -
Adressehistorik
16-08-1976 - 09-03-2009
10 0

BRØNDBY
10-03-2009 -
Tværgaden 10
2605 Brøndby
BRØNDBY
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
Slut på første regnskabsperiode:
Registreret kapital:
80.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er ikke underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af en direktør alene
Ledelse
DIREKTØR 16-08-1976 -
Ejerforhold

Relaterede virksomheder