Murerfirmaet B. S. ApS CVR-nr 41878959

Status: AKTIV

Vesttoftevej 12 2605 Brøndby

Årets resultat:
2023: 8
2022: 92
Bruttofortjeneste:
2023: 745
2022: 1.156
Antal ansatte:
Beløb i 1000 2023 2022
Nettoomsætning - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 745 1.156
Årets resultat 8 92
Egenkapital I alt 101 132
Status balance 396 689


Beløb i 1000 2023-12 2022-12
Valuta DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - -
Bruttofortjeneste 745 1.156
Personaleomkostninger -707 -1.001
Af- og nedskrivninger -25 -33
Driftsresultat 14 123
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - -
Andre finansielle omkostninger -3 -5
Resultat før skat 11 118
Skat af årets resultat - -
Årets resultat 8 92
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - -
Grunde og bygninger - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 74 99
Materielle anlægsaktiver i alt 74 99
Anlægsaktiver i alt 74 99
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - -
Forudbetalinger for varer - -
Varebeholdninger i alt - -
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 60 72
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder - -
Andre tilgodehavender - -
Periodeafgrænsningsposter - -
Tilgodehavender i alt 60 72
Likvide beholdninger 261 519
Omsætningsaktiver i alt 322 591
Aktiver i alt 396 689
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 40 40
Overført resultat 61 92
Foreslået udbytte for regnskabsåret - -
Egenkapital i alt 101 132
Hensættelse til udskudt skat - -
Hensatte forpligtelser i alt - -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 60 14
Selskabsskat 2 26
Anden gæld - 518
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 295 557
Gældsforpligtelser i alt 295 557
Passiver i alt 396 689

Murerfirmaet B. S. ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 439910 Murere.

Murerfirmaet B. S. ApS blev etableret den 22-11-2020 og holder til på adressen Vesttoftevej 12 2605 Brøndby. Selskabets formål er at udøve murerfirma samt aktiviteter i tilknytning hertil. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 40.000 kr.

Status: Virksomheden Murerfirmaet B. S. ApS (CVR: 41878959) er AKTIV


CVR nummer

41878959

Adresse

Vesttoftevej 12
2605 Brøndby

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

22-11-2020

Stamdata for Murerfirmaet B. S. ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
439910 / 439910 Murere
P-numre:
1026508556
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
439910 / Murere
22-11-2020 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
Murerfirmaet B. Andreasen ApS
22-11-2020 - 28-11-2020
Murerfirmaet B. S. ApS
29-11-2020 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
22-11-2020 -
Vesttoftevej 12
2605 Brøndby
BRØNDBY
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2020-11-23
Slut på første regnskabsperiode:
2022-04-30
Registreret kapital:
40.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af en direktør

Relaterede virksomheder