MURERMESTER MICHAEL RASMUSSEN ApS CVR-nr 29517940

Status: AKTIV

Mågevej 14 2680 Solrød Strand

Årets resultat:
2021: 168
2020: 138
Bruttofortjeneste:
2021: 722
2020: 662
Antal ansatte:
Direktør:
Michael Rasmussen
Beløb i 1000 2021 2020 2019 2018
Nettoomsætning 978 1.418 873 823
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 722 662 581 540
Årets resultat 168 138 76 33
Egenkapital I alt 745 577 439 363
Status balance 945 868 594 470
Beløb i 1000 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta u0 u0 u0 u0
Resultatopgørelse
Nettoomsætning 978 1.418 873 823
Bruttofortjeneste 722 662 581 540
Personaleomkostninger -542 -482 -482 -482
Af- og nedskrivninger -7 -7 0 0
Driftsresultat 173 173 99 57
Andre finansielle omkostninger -5 -2 -2 -12
Resultat før skat 208 177 99 46
Årets resultat 168 138 76 33
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 14 20 - -
Materielle anlægsaktiver i alt 14 20 - -
Anlægsaktiver i alt 14 20 - -
Omsætningsaktiver
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 19 22 139 52
Andre tilgodehavender 1 1 1 1
Tilgodehavender i alt 20 23 139 53
Likvide beholdninger 845 794 430 394
Omsætningsaktiver i alt 931 847 594 470
Aktiver i alt 945 868 594 470
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 125 125 125 125
Overført resultat 506 452 314 238
Foreslået udbytte for regnskabsåret 115 - 0 0
Egenkapital i alt 745 577 439 363
Hensættelse til udskudt skat - - - 0
Hensatte forpligtelser i alt - - - 0
Gældsforpligtelser
Leverandører af varer og tjenesteydelser - - - -
Selskabsskat - - - -
Anden gæld 164 253 137 105
Anden gæld 164 253 137 105
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 164 253 137 105
Gældsforpligtelser i alt 200 291 154 107
Passiver i alt 945 868 594 470
DDD

MURERMESTER MICHAEL RASMUSSEN ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 439910 Murere.

MURERMESTER MICHAEL RASMUSSEN ApS blev etableret den 24-04-2006 og holder til på adressen Mågevej 14 2680 Solrød Strand. Selskabets formål er at udøve murervirksomhed. Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 125.000 kr.

Status: Virksomheden MURERMESTER MICHAEL RASMUSSEN ApS (CVR: 29517940) er AKTIV

CVR nummer

29517940

Adresse

Mågevej 14
2680 Solrød Strand

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

24-04-2006

Stamdata for MURERMESTER MICHAEL RASMUSSEN ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
SOLRØD
Branchekode og branche:
439910 / 439910 Murere
P-numre:
1012215866
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
980000 / Uoplyst
24-04-2006 - 06-05-2006
452510 / Murerforretninger
07-05-2006 - 30-12-2007
439910 / Murere
31-12-2007 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
MURERMESTER MICHAEL RASMUSSEN ApS
24-04-2006 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
24-04-2006 - 19-12-2017
Mågevej 14
2680 Solrød Strand
SOLRØD
20-12-2017 -
Mågevej 14
2680 Solrød Strand
SOLRØD
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2006-04-25
Slut på første regnskabsperiode:
2006-12-31
Registreret kapital:
125.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af en direktør alene.
Ledelse
DIREKTØR 24-04-2006 -
Ejerforhold

Relaterede virksomheder