P. B. Nordic El-service ApS CVR-nr 37128686

Status: AKTIV

Møllevænget 6, st 2640 Hedehusene

Årets resultat:
2022: -33
2021: 33
Bruttofortjeneste:
2022: 19
2021: 64
Antal ansatte:
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 19 64 43 29
Årets resultat -33 33 13 4
Egenkapital I alt 81 114 81 58
Status balance 107 151 108 117


Beløb i 1000 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 19 64 43 29
Personaleomkostninger -47 -17 -27 -21
Af- og nedskrivninger -4 -4 - 0
Driftsresultat -32 43 17 5
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger -1 0 0 0
Resultat før skat -33 42 17 5
Skat af årets resultat - - - -
Årets resultat -33 33 13 4
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar - - - 0
Materielle anlægsaktiver i alt 14 18 - 0
Anlægsaktiver i alt 14 18 - 0
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - - - -
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt - - - -
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 21 23 32 44
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 7 7 6 1
Andre tilgodehavender - - 0 6
Periodeafgrænsningsposter - - - -
Tilgodehavender i alt 29 30 37 51
Likvide beholdninger 63 103 71 66
Omsætningsaktiver i alt 92 133 108 117
Aktiver i alt 107 151 108 117
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 40 40 40 0
Overført resultat 41 74 31 18
Foreslået udbytte for regnskabsåret - - - -
Egenkapital i alt 81 114 81 58
Hensættelse til udskudt skat - - - -
Hensatte forpligtelser i alt - - - -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 10 6 11 8
Selskabsskat 0 10 1 1
Anden gæld - 0 3 51
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 26 37 27 60
Gældsforpligtelser i alt 26 37 27 60
Passiver i alt 107 151 108 117

P. B. Nordic El-service ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 432100 El-installation.

P. B. Nordic El-service ApS blev etableret den 02-10-2015 og holder til på adressen Møllevænget 6, st 2640 Hedehusene. Virksomhedens formål er at yde ejendomsservice og dermed beslægtet arbejde Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 1 kr.

Status: Virksomheden P. B. Nordic El-service ApS (CVR: 37128686) er AKTIV


CVR nummer

37128686

Adresse

Møllevænget 6, st
2640 Hedehusene

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

02-10-2015

Stamdata for P. B. Nordic El-service ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
432100 / 432100 El-installation
P-numre:
1020780181
Sekundære brancher:
731190 / Anden reklamevirksomhed
Hoved-branche historik
811000 / Kombinerede serviceydelser
02-10-2015 - 30-05-2021
432100 / El-installation
31-05-2021 -
Sekundær branche historik
731190 / Anden reklamevirksomhed
31-05-2021 -
Historik for virksomhedens navn
P. B. Nordic IVS
02-10-2015 - 17-05-2020
P. B. Nordic ApS
18-05-2020 - 13-08-2023
P. B. Nordic El-service ApS
14-08-2023 -
Historik for sekundære navne
P. B. Nordic Gruppen IVS
14-01-2016 - 17-05-2020
P.B. Nordic Gruppen ApS
18-05-2020 - 08-06-2021
P.B. Nordic Marketing ApS
09-06-2021 -
Elektriker Døgnvagt Roskilde ApS
13-04-2022 -
Elektriker Døgnvagt København ApS
13-04-2022 -
Elektriker Døgnvagt og Akut Elektriker ApS
13-04-2022 -
Elektriker København Døgnvagt ApS
13-04-2022 -
Adressehistorik
02-10-2015 - 05-06-2021
Møllevænget 6
2640 Hedehusene
Høje-Taastrup
06-06-2021 -
Møllevænget 6 st
2640 Hedehusene
Høje-Taastrup
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2015-10-03
Slut på første regnskabsperiode:
2016-12-31
Registreret kapital:
1
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Virksomheden tegnes af direktionen

Relaterede virksomheder