PET-VET-HORSE ApS CVR-nr 33078560

Status: AKTIV

Søvejen 13, Vestbirk 8752 Østbirk

Årets resultat:
2022: 1.025
2021: 12.162
Bruttofortjeneste:
2022: -24
2021: 0
Antal ansatte:
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste -24 0 -21 -63
Årets resultat 1.025 12.162 935 782
Egenkapital I alt 1.321 13.587 2.092 1.646
Status balance 1.428 13.603 2.360 2.293


Beløb i 1000 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste -24 0 -21 -63
Personaleomkostninger - 0 - -
Af- og nedskrivninger - - - -
Driftsresultat - 0 - -
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger -19 -3 -7 -14
Resultat før skat 1.025 - - -
Skat af årets resultat - - - -
Årets resultat 1.025 12.162 935 782
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar - - - -
Materielle anlægsaktiver i alt - - - -
Anlægsaktiver i alt - 0 2.339 2.225
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - - - -
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt - - - -
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser - - - -
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder - - - -
Andre tilgodehavender 1.068 0 3 5
Periodeafgrænsningsposter - - - -
Tilgodehavender i alt 1.068 0 3 5
Likvide beholdninger 360 13.603 18 63
Omsætningsaktiver i alt 1.428 13.603 21 68
Aktiver i alt 1.428 13.603 2.360 2.293
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 160 160 160 160
Overført resultat 1.161 137 1.265 996
Foreslået udbytte for regnskabsåret 0 13.290 667 490
Egenkapital i alt 1.321 13.587 2.092 1.646
Hensættelse til udskudt skat - - - -
Hensatte forpligtelser i alt - - - -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 16 0 2 -
Selskabsskat - - - -
Anden gæld - 16 33 59
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 106 16 268 647
Gældsforpligtelser i alt 106 16 268 647
Passiver i alt 1.428 13.603 2.360 2.293

PET-VET-HORSE ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 750000 Dyrlæger.

PET-VET-HORSE ApS blev etableret den 03-08-2010 og holder til på adressen Søvejen 13, Vestbirk 8752 Østbirk. Selskabets formål er at drive dyrlægevirksomhed, at investere i fast ejendom, at udleje og administrere fast ejendom og anden hermed beslægtet virksomhed. Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 80.000 kr.

Status: Virksomheden PET-VET-HORSE ApS (CVR: 33078560) er AKTIV


CVR nummer

33078560

Adresse

Søvejen 13, Vestbirk
8752 Østbirk

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

03-08-2010

Stamdata for PET-VET-HORSE ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
750000 / 750000 Dyrlæger
P-numre:
1016246782
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
999999 / Uoplyst
03-08-2010 - 30-03-2011
750000 / Dyrlæger
31-03-2011 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
PET-VET-HORSE ApS
03-08-2010 -
Historik for sekundære navne
JN-EJENDOM ApS
03-08-2010 -
Adressehistorik
03-08-2010 - 25-11-2012
Havnealle 51
8700 Horsens
HORSENS
26-11-2012 - 10-02-2015
Viborgvej 42
7160 Tørring
HEDENSTED
11-02-2015 - 31-05-2017
Nordlige Bjergevej 7 9
8270 Højbjerg
AARHUS
01-06-2017 - 21-11-2017
Søvejen 16
8752 Østbirk
HORSENS
22-11-2017 - 12-03-2018
Søvejen 13
8752 Østbirk
HORSENS
13-03-2018 - 14-08-2018
Søvejen 13
8752 Østbirk
HORSENS
15-08-2018 -
Søvejen 13
8752 Østbirk
HORSENS
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2010-08-04
Slut på første regnskabsperiode:
2011-12-31
Registreret kapital:
80.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er ikke underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af en direktør.

Relaterede virksomheder