PET-VET.DK ApS CVR-nr 28892020

Status: AKTIV

Søvejen 13, Vestbirk 8752 Østbirk

Årets resultat:
2022: -71
2021: -10
Bruttofortjeneste:
2022: -70
2021: -9
Antal ansatte:
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste -70 -9 15 -58
Årets resultat -71 -10 15 -59
Egenkapital I alt 9 80 89 75
Status balance 63 93 121 95


Beløb i 1000 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste -70 -9 15 -58
Personaleomkostninger - - - -
Af- og nedskrivninger - - - -
Driftsresultat - - - -
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger 0 -1 -1 -1
Resultat før skat -71 - - -
Skat af årets resultat - - - -
Årets resultat -71 -10 15 -59
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar - - - -
Materielle anlægsaktiver i alt - - - -
Anlægsaktiver i alt - - - -
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - - - -
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt - - 0 57
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser - - - -
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder - - - -
Andre tilgodehavender 5 7 5 0
Periodeafgrænsningsposter - - - -
Tilgodehavender i alt 22 7 5 0
Likvide beholdninger 41 86 116 38
Omsætningsaktiver i alt 63 93 121 95
Aktiver i alt 63 93 121 95
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 125 125 125 125
Overført resultat -116 -45 -36 -50
Foreslået udbytte for regnskabsåret - - - -
Egenkapital i alt 9 80 89 75
Hensættelse til udskudt skat - - - -
Hensatte forpligtelser i alt - - - -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 54 14 - -
Selskabsskat - - - -
Anden gæld - 0 32 20
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 54 14 32 20
Gældsforpligtelser i alt 54 14 32 20
Passiver i alt 63 93 121 95

PET-VET.DK ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 750000 Dyrlæger.

PET-VET.DK ApS blev etableret den 29-06-2005 og holder til på adressen Søvejen 13, Vestbirk 8752 Østbirk. Selskabets formål er at drive dyrlægevirksomhed, anlægsinvestering i fast ejendom, udlejning og administration af fast ejendom, samt al virksomhed som efter direktionens skøn er beslægtet hermed Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 125.000 kr.

Status: Virksomheden PET-VET.DK ApS (CVR: 28892020) er AKTIV


CVR nummer

28892020

Adresse

Søvejen 13, Vestbirk
8752 Østbirk

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

29-06-2005

Stamdata for PET-VET.DK ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
750000 / 750000 Dyrlæger
P-numre:
1011554683
Sekundære brancher:
682040 / Udlejning af erhvervsejendomme
Hoved-branche historik
980000 / Uoplyst
29-06-2005 - 29-09-2005
852000 / Dyrlæger
30-09-2005 - 30-12-2007
750000 / Dyrlæger
31-12-2007 -
Sekundær branche historik
682040 / Udlejning af erhvervsejendomme
31-12-2007 -
Historik for virksomhedens navn
VIBORGVEJ 42 ApS
29-06-2005 - 06-12-2005
PET-VET.DK ApS
07-12-2005 -
Historik for sekundære navne
VIBORGVEJ 42 ApS
29-06-2005 -
Adressehistorik
29-06-2005 - 17-01-2006
Hostrupsvej 20
1950 Frederiksberg C
FREDERIKSBERG
18-01-2006 - 30-12-2006
Viborgvej 42
7160 Tørring
TØRRING-ULDUM
31-12-2006 - 31-05-2017
Viborgvej 42
7160 Tørring
HEDENSTED
01-06-2017 - 21-11-2017
Søvejen 16
8752 Østbirk
HORSENS
22-11-2017 - 12-03-2018
Søvejen 13
8752 Østbirk
HORSENS
13-03-2018 - 14-08-2018
Søvejen 13
8752 Østbirk
HORSENS
15-08-2018 -
Søvejen 13
8752 Østbirk
HORSENS
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2005-06-30
Slut på første regnskabsperiode:
2005-12-31
Registreret kapital:
125.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er ikke underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af direktionen

Relaterede virksomheder