Petit Bar ApS CVR-nr 40267190

Status: AKTIV

Bredgade 41 7400 Herning

Hent de nyeste årsrapport
Årets resultat:
2021: 158
2020: 129
Bruttofortjeneste:
2021: 825
2020: 1.066
Antal ansatte:
2
Direktør:
Jan Gram Krugstrup Pedersen
Beløb i 1000 2021 2020
Nettoomsætning - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 825 1.066
Årets resultat 158 129
Egenkapital I alt 287 129
Status balance 604 447
Beløb i 1000 2021-02 2020-02
Valuta currency currency
Resultatopgørelse
Bruttofortjeneste 825 1.066
Personaleomkostninger -567 839
Af- og nedskrivninger -50 46
Driftsresultat - -
Andre finansielle omkostninger -5 8
Resultat før skat 202 173
Årets resultat 158 129
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 156 184
Materielle anlægsaktiver i alt 156 184
Anlægsaktiver i alt - -
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer 51 59
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 10 11
Andre tilgodehavender 236 -
Tilgodehavender i alt 246 11
Likvide beholdninger 151 192
Omsætningsaktiver i alt - -
Aktiver i alt 604 447
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 40 0
Overført resultat 247 89
Egenkapital i alt 287 129
Hensættelse til udskudt skat 2 3
Hensatte forpligtelser i alt - -
Gældsforpligtelser
Anden gæld 269 274
Anden gæld 269 274
Gældsforpligtelser i alt - -
Passiver i alt 604 447
DDD

Petit Bar ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 563000 Caféer, værtshuse, diskoteker mv..

Petit Bar ApS blev etableret den 14-02-2019 og holder til på adressen Bredgade 41 7400 Herning. Virksomhedens formål er at drive værtshus samt andet dermed efter direktionens skøn beslægtede formål. Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 2 kr.

Status: Virksomheden Petit Bar ApS (CVR: 40267190) er AKTIV

CVR nummer

40267190

Adresse

Bredgade 41
7400 Herning

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

14-02-2019

Stamdata for Petit Bar ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
HERNING
Branchekode og branche:
563000 / 563000 Caféer, værtshuse, diskoteker mv.
P-numre:
1024416034
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
563000 / Cafeér, værtshuse, diskoteker mv.
14-02-2019 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
Petit Bar IvS
14-02-2019 - 19-10-2020
Petit Bar ApS
20-10-2020 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
14-02-2019 - 08-10-2019
Bredgade 41
7400 Herning
HERNING
09-10-2019 -
Bredgade 41
7400 Herning
HERNING
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2019-02-15
Slut på første regnskabsperiode:
2020-06-30
Registreret kapital:
2
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--03-01
Regnskabsperiode slutter:
--02-28
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Virksomheden tegnes af 1 direktør
Ledelse
DIREKTØR 14-02-2019 -
DIREKTØR 14-02-2019 -
Ejerforhold

Relaterede virksomheder