VESTERPORT CYKELLAGER ApS CVR-nr 26911761

Status: AKTIV

Vestergade 66 8900 Randers C

Årets resultat:
2022: 661
2021: 817
Bruttofortjeneste:
2022: 1.494
2021: 1.642
Antal ansatte:
2
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 1.494 1.642 2.052 1.731
Årets resultat 661 817 921 445
Egenkapital I alt 2.333 2.472 2.555 3.134
Status balance 3.080 3.399 3.589 3.824


Beløb i 1000 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 1.494 1.642 2.052 1.731
Personaleomkostninger -630 -620 -917 -1.228
Af- og nedskrivninger - - - 0
Driftsresultat 864 1.022 1.135 503
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder 0 38 43 50
Andre finansielle omkostninger -17 -20 -18 -9
Resultat før skat 847 1.048 1.181 570
Skat af årets resultat - - - -
Årets resultat 661 817 921 445
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt 0 0 0 0
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar - - - 0
Materielle anlægsaktiver i alt - - - 0
Anlægsaktiver i alt 0 0 0 0
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer 1.441 1.280 873 1.523
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt 1.441 1.280 873 1.523
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser - - - -
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 0 1.756 1.390 1.847
Andre tilgodehavender 0 68 - 0
Periodeafgrænsningsposter - 0 1 6
Tilgodehavender i alt 0 1.824 1.391 1.853
Likvide beholdninger 1.639 295 1.324 448
Omsætningsaktiver i alt 3.080 3.399 3.589 3.824
Aktiver i alt 3.080 3.399 3.589 3.824
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 125 125 125 125
Overført resultat 1.608 1.547 1.530 1.509
Foreslået udbytte for regnskabsåret 600 800 900 1.500
Egenkapital i alt 2.333 2.472 2.555 3.134
Hensættelse til udskudt skat - - - 0
Hensatte forpligtelser i alt - - - 0
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 317 762 225 485
Selskabsskat - - - -
Anden gæld - 165 549 205
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 747 927 1.034 690
Gældsforpligtelser i alt 747 927 1.034 690
Passiver i alt 3.080 3.399 3.589 3.824

VESTERPORT CYKELLAGER ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 476420 Cykel- og knallertforretninger.

VESTERPORT CYKELLAGER ApS blev etableret den 10-12-2002 og holder til på adressen Vestergade 66 8900 Randers C. Selskabets formål er handel samt anden tilknyttet virksomhed. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 125.000 kr.

Status: Virksomheden VESTERPORT CYKELLAGER ApS (CVR: 26911761) er AKTIV


CVR nummer

26911761

Adresse

Vestergade 66
8900 Randers C

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

10-12-2002

Stamdata for VESTERPORT CYKELLAGER ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
476420 / 476420 Cykel- og knallertforretninger
P-numre:
1009581908
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
524860 / Cykel- og knallertforretninger
10-12-2002 - 30-12-2007
476420 / Cykel- og knallertforretninger
31-12-2007 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
VESTERPORT CYKELLAGER ApS
10-12-2002 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
10-12-2002 - 30-12-2006
Vestergade 66
8900 Randers C
RANDERS
31-12-2006 -
Vestergade 66
8900 Randers C
RANDERS
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2002-07-01
Slut på første regnskabsperiode:
2003-12-31
Registreret kapital:
125.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af en direktør.

Relaterede virksomheder