VETFAMILY ApS CVR-nr 26416418

Status: AKTIV

Krøyer Kielbergs Vej 3, 4 8660 Skanderborg

Årets resultat:
2022: 2.151
2021: 1.659
Bruttofortjeneste:
2022: 11.956
2021: 8.753
Antal ansatte:
11
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 11.956 8.753 7.452 14.965
Årets resultat 2.151 1.659 1.281 7.032
Egenkapital I alt 4.075 1.924 9.814 12.900
Status balance 8.579 9.408 16.182 19.475


Beløb i 1000 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 11.956 8.753 7.452 14.965
Personaleomkostninger -9.162 -6.711 -6.304 -6.078
Af- og nedskrivninger - - - 0
Driftsresultat 2.783 - 1.148 8.887
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - 479 148
Andre finansielle omkostninger -35 -26 16 -21
Resultat før skat 2.758 2.140 1.643 9.016
Skat af årets resultat - - -362 -1.984
Årets resultat 2.151 1.659 1.281 7.032
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar - - - -
Materielle anlægsaktiver i alt - - - -
Anlægsaktiver i alt - - - -
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer 830 615 694 -
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt 830 615 694 729
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.473 3.145 1.317 1.011
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 2.100 1.567 9.831 14.151
Andre tilgodehavender 29 0 0 0
Periodeafgrænsningsposter 2.060 1.477 1.707 1.689
Tilgodehavender i alt 5.665 6.513 12.862 16.860
Likvide beholdninger 2.084 2.279 2.627 1.886
Omsætningsaktiver i alt 8.579 9.408 16.182 19.475
Aktiver i alt 8.579 9.408 16.182 19.475
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 215 215 215 215
Overført resultat 1.360 1.709 49 8.318
Foreslået udbytte for regnskabsåret 2.500 0 9.550 4.366
Egenkapital i alt 4.075 1.924 9.814 12.900
Hensættelse til udskudt skat - - - -
Hensatte forpligtelser i alt - - - -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 595 278 466 269
Selskabsskat 120 0 367 2.065
Anden gæld - - 3.567 2.840
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 4.504 7.484 6.368 6.575
Gældsforpligtelser i alt 4.504 7.484 6.368 6.575
Passiver i alt 8.579 9.408 16.182 19.475

Personer

Roller

BESTYRELSESMEDLEM 09-01-2014 -
DIREKTØR 31-12-2011 -
BESTYRELSESMEDLEM 30-01-2022 -
BESTYRELSESMEDLEM 18-04-2022 -

Ejerforhold

VETFAMILY ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 750000 Dyrlæger.

VETFAMILY ApS blev etableret den 16-01-2002 og holder til på adressen Krøyer Kielbergs Vej 3, 4 8660 Skanderborg. Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og serviceydelser samt, direkte eller indirekte, at drive anden virksomhed, der efter bestyrelsens skøn er forbunden dermed. Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 125.000 kr.

Status: Virksomheden VETFAMILY ApS (CVR: 26416418) er AKTIV


CVR nummer

26416418

Adresse

Krøyer Kielbergs Vej 3, 4
8660 Skanderborg

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

16-01-2002

Personer

Roller

BESTYRELSESMEDLEM 09-01-2014 -
DIREKTØR 31-12-2011 -
BESTYRELSESMEDLEM 30-01-2022 -
BESTYRELSESMEDLEM 18-04-2022 -

Ejerforhold

Stamdata for VETFAMILY ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
750000 / 750000 Dyrlæger
P-numre:
1008885520
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
741500 / Ikke-finansielle holdingselskaber
16-01-2002 - 27-02-2002
852000 / Dyrlæger
28-02-2002 - 30-12-2007
750000 / Dyrlæger
31-12-2007 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
VETBIZZ ApS
16-01-2002 - 10-05-2007
VETFAMILY ApS
11-05-2007 -
Historik for sekundære navne
NETDYREDOKTOR ApS
16-01-2002 -
VETBIZZ ApS
16-01-2002 -
Adressehistorik
16-01-2002 - 21-05-2002
Rødovrevej 21 216 O
2610 Rødovre
RØDOVRE
22-05-2002 - 10-07-2008
Rødovrevej 210 216
2610 Rødovre
RØDOVRE
11-07-2008 - 22-04-2017
Oddervej 70
8270 Højbjerg
AARHUS
23-04-2017 - 17-12-2018
Oddervej 70 A 2
8270 Højbjerg
AARHUS
18-12-2018 - 27-06-2022
Oddervej 70 A 2
8270 Højbjerg
AARHUS
28-06-2022 - 30-08-2023
Oddervej 70 A 2
8270 Højbjerg
AARHUS
31-08-2023 -
Krøyer Kielbergs Vej 3 4
8660 Skanderborg
SKANDERBORG
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2002-01-17
Slut på første regnskabsperiode:
2002-09-30
Registreret kapital:
125.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er ikke underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse.

Relaterede virksomheder