ABA Konsulent ApS CVR-nr 30513541

Status: AKTIV

Vester Oddevej 44, Langø 4900 Nakskov

Årets resultat:
2021: -8
2020: -5
Bruttofortjeneste:
2021: -11
2020: -7
Antal ansatte:
Direktør:
Michael Ferré Gadegaard
Beløb i 1000 2021 2020 2019 2018
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste -11 -7 -28 -5
Årets resultat -8 -5 -22 -4
Egenkapital I alt -61 -53 -48 -26
Status balance 27 52 57 79
Beløb i 1000 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste -11 -7 -28 -5
Personaleomkostninger - - - -
Af- og nedskrivninger - - - -
Driftsresultat - - - -
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger - - - -
Resultat før skat - - - -
Skat af årets resultat - - - -
Årets resultat -8 -5 -22 -4
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar - - - -
Materielle anlægsaktiver i alt - - - -
Anlægsaktiver i alt - - - -
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer 0 8 10 32
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt 0 8 10 32
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser - - - -
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 0 16 11 10
Andre tilgodehavender 4 3 7 2
Periodeafgrænsningsposter - - 0 1
Tilgodehavender i alt 4 19 19 14
Likvide beholdninger 23 26 29 33
Omsætningsaktiver i alt 27 52 57 79
Aktiver i alt 27 52 57 79
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 125 125 125 125
Overført resultat -186 -178 -173 -151
Foreslået udbytte for regnskabsåret - - - -
Egenkapital i alt -61 -53 -48 -26
Hensættelse til udskudt skat - - - -
Hensatte forpligtelser i alt - - - -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 5 5 5 5
Selskabsskat - - - -
Anden gæld - - - -
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 88 105 105 105
Gældsforpligtelser i alt 88 105 105 105
Passiver i alt 27 52 57 79
DDD

ABA Konsulent ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 432100 El-installation.

ABA Konsulent ApS blev etableret den 02-07-2007 og holder til på adressen Vester Oddevej 44, Langø 4900 Nakskov. Selskabets formål er at drive handelsvirksomhed. Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 125.000 kr.

Status: Virksomheden ABA Konsulent ApS (CVR: 30513541) er AKTIV

CVR nummer

30513541

Adresse

Vester Oddevej 44, Langø
4900 Nakskov

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

02-07-2007

Stamdata for ABA Konsulent ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
LOLLAND
Branchekode og branche:
432100 / 432100 El-installation
P-numre:
1013423608
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
980000 / Uoplyst
02-07-2007 - 23-08-2007
633020 / Rejsebureauer, turarrangerende
24-08-2007 - 30-12-2007
791200 / Rejsearrangører
31-12-2007 - 15-05-2012
477840 / Kunsthandel og gallerivirksomhed
16-05-2012 - 03-01-2022
432100 / El-installation
04-01-2022 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
40TRAVEL ApS
02-07-2007 - 14-05-2012
LOKAL ART ApS
15-05-2012 - 03-01-2022
ABA Konsulent ApS
04-01-2022 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
02-07-2007 - 06-03-2016
Ålekistevej 88
2720 Vanløse
KØBENHAVN
07-03-2016 - 06-01-2019
Naverland 1 C
2600 Glostrup
ALBERTSLUND
07-01-2019 - 05-01-2022
Naverland 1 C
2600 Glostrup
ALBERTSLUND
06-01-2022 -
Vester Oddevej 44
4900 Nakskov
LOLLAND
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2007-07-03
Slut på første regnskabsperiode:
2008-06-30
Registreret kapital:
125.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af direktionen
Ledelse
DIREKTØR 02-07-2007 -
Ejerforhold

Relaterede virksomheder