VEJLEGADE EL-SERVICE ApS CVR-nr 83684615

Status: AKTIV

Vejlegade 19 4900 Nakskov

Årets resultat:
2021: 139
2020: 388
Bruttofortjeneste:
2021: 2.412
2020: 2.133
Antal ansatte:
7
Beløb i 1000 2021 2020 2019 2018
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 2.412 2.133 2.198 2.334
Årets resultat 139 388 488 439
Egenkapital I alt 1.689 1.750 1.362 874
Status balance 2.766 2.956 2.445 1.978
Beløb i 1000 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 2.412 2.133 2.198 2.334
Personaleomkostninger -2.211 -1.574 -1.523 -1.721
Af- og nedskrivninger -30 -35 -28 -29
Driftsresultat 170 524 647 584
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger -10 -11 -14 -24
Resultat før skat 161 514 639 565
Skat af årets resultat -22 -126 -152 -126
Årets resultat 139 388 488 439
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger 129 143 164 186
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 40 55 29 14
Materielle anlægsaktiver i alt 168 198 194 200
Anlægsaktiver i alt 173 203 199 205
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - - - -
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt 582 578 604 610
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 326 406 568 413
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 427 511 85 -
Andre tilgodehavender 18 13 34 14
Periodeafgrænsningsposter 28 54 46 20
Tilgodehavender i alt 1.242 1.253 858 560
Likvide beholdninger 769 922 785 604
Omsætningsaktiver i alt 2.592 2.753 2.246 1.773
Aktiver i alt 2.766 2.956 2.445 1.978
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 100 100 100 100
Overført resultat 1.589 1.450 1.262 774
Foreslået udbytte for regnskabsåret 0 200 - 0
Egenkapital i alt 1.689 1.750 1.362 874
Hensættelse til udskudt skat - - - -
Hensatte forpligtelser i alt - - - -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 199 216 177 135
Selskabsskat 21 133 149 124
Anden gæld 617 683 557 538
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 877 1.070 921 916
Gældsforpligtelser i alt 1.077 1.206 1.083 1.104
Passiver i alt 2.766 2.956 2.445 1.978
DDD

VEJLEGADE EL-SERVICE ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 432100 El-installation.

VEJLEGADE EL-SERVICE ApS blev etableret den 01-01-1978 og holder til på adressen Vejlegade 19 4900 Nakskov. Selskabets formål er at drive autoriseret elektroinstallatørvirksomhed samt salg af el-artikler fra butik Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 104.484 kr.

Status: Virksomheden VEJLEGADE EL-SERVICE ApS (CVR: 83684615) er AKTIV

CVR nummer

83684615

Adresse

Vejlegade 19
4900 Nakskov

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

01-01-1978

Stamdata for VEJLEGADE EL-SERVICE ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
LOLLAND
Branchekode og branche:
432100 / 432100 El-installation
P-numre:
1002677184
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
453100 / El-installation
01-01-1978 - 30-12-2007
432100 / El-installation
31-12-2007 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
VEJLEGADE EL-SERVICE ApS
01-01-1978 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
01-01-1978 - 30-12-2006
Vejlegade 19
4900 Nakskov
NAKSKOV
31-12-2006 - 03-02-2019
Vejlegade 19
4900 Nakskov
LOLLAND
04-02-2019 -
Vejlegade 19
4900 Nakskov
LOLLAND
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
1978-01-01
Slut på første regnskabsperiode:
1978-12-31
Registreret kapital:
104.484
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er ikke underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af den adm. direktør alene eller af den samlede bestyrelse
Ledelse
ADM. DIR. 29-06-2008 -
Ejerforhold

Relaterede virksomheder