VEJLEGADE EL-SERVICE ApS CVR-nr 83684615

Status: AKTIV

Vejlegade 19 4900 Nakskov

Årets resultat:
2022: 263
2021: 139
Bruttofortjeneste:
2022: 2.657
2021: 2.412
Antal ansatte:
7
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 2.657 2.412 2.133 2.198
Årets resultat 263 139 388 488
Egenkapital I alt 1.952 1.689 1.750 1.362
Status balance 3.226 2.766 2.956 2.445


Beløb i 1000 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 2.657 2.412 2.133 2.198
Personaleomkostninger -2.286 -2.211 -1.574 -1.523
Af- og nedskrivninger -23 -30 -35 -28
Driftsresultat 348 170 524 647
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger -8 -10 -11 -14
Resultat før skat 340 161 514 639
Skat af årets resultat - -22 -126 -152
Årets resultat 263 139 388 488
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger 121 129 143 164
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 25 40 55 29
Materielle anlægsaktiver i alt 145 168 198 194
Anlægsaktiver i alt 150 173 203 199
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - - - -
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt 503 582 578 604
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.203 326 406 568
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 97 427 511 85
Andre tilgodehavender 24 18 13 34
Periodeafgrænsningsposter 34 28 54 46
Tilgodehavender i alt 1.943 1.242 1.253 858
Likvide beholdninger 631 769 922 785
Omsætningsaktiver i alt 3.076 2.592 2.753 2.246
Aktiver i alt 3.226 2.766 2.956 2.445
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 100 100 100 100
Overført resultat 1.402 1.589 1.450 1.262
Foreslået udbytte for regnskabsåret 450 0 200 -
Egenkapital i alt 1.952 1.689 1.750 1.362
Hensættelse til udskudt skat - - - -
Hensatte forpligtelser i alt - - - -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 307 199 216 177
Selskabsskat 57 21 133 149
Anden gæld - 617 683 557
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 1.236 877 1.070 921
Gældsforpligtelser i alt 1.274 1.077 1.206 1.083
Passiver i alt 3.226 2.766 2.956 2.445

VEJLEGADE EL-SERVICE ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 432100 El-installation.

VEJLEGADE EL-SERVICE ApS blev etableret den 01-01-1978 og holder til på adressen Vejlegade 19 4900 Nakskov. Selskabets formål er at drive autoriseret elektroinstallatørvirksomhed samt salg af el-artikler fra butik Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 104.484 kr.

Status: Virksomheden VEJLEGADE EL-SERVICE ApS (CVR: 83684615) er AKTIV


CVR nummer

83684615

Adresse

Vejlegade 19
4900 Nakskov

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

01-01-1978

Stamdata for VEJLEGADE EL-SERVICE ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
432100 / 432100 El-installation
P-numre:
1002677184
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
453100 / El-installation
01-01-1978 - 30-12-2007
432100 / El-installation
31-12-2007 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
VEJLEGADE EL-SERVICE ApS
01-01-1978 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
01-01-1978 - 30-12-2006
Vejlegade 19
4900 Nakskov
NAKSKOV
31-12-2006 - 03-02-2019
Vejlegade 19
4900 Nakskov
LOLLAND
04-02-2019 -
Vejlegade 19
4900 Nakskov
LOLLAND
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
1978-01-01
Slut på første regnskabsperiode:
1978-12-31
Registreret kapital:
104.484
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er ikke underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af den adm. direktør alene eller af den samlede bestyrelse

Relaterede virksomheder