ALPHA AUTO ApS CVR-nr 27969852

Status: AKTIV

Mosede Strandvej 20 2670 Greve

Årets resultat:
2022: 2.808
2021: 711
Bruttofortjeneste:
2022: 4.195
2021: 1.445
Antal ansatte:
1
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 4.195 1.445 1.297 834
Årets resultat 2.808 711 623 238
Egenkapital I alt 5.469 2.717 2.006 1.383
Status balance 8.037 3.842 3.186 2.358


Beløb i 1000 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 4.195 1.445 1.297 834
Personaleomkostninger -601 -532 -545 -545
Af- og nedskrivninger -17 -17 -17 -
Driftsresultat 3.577 896 735 289
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger - - - -
Resultat før skat 3.600 913 799 305
Skat af årets resultat - - - -
Årets resultat 2.808 711 623 238
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 34 50 67 -
Materielle anlægsaktiver i alt 34 50 67 -
Anlægsaktiver i alt 34 50 67 -
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer 2.550 2.981 1.754 1.965
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt 2.550 2.981 1.754 1.965
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser - - - -
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder - - - -
Andre tilgodehavender 500 346 - -
Periodeafgrænsningsposter - - - -
Tilgodehavender i alt 500 346 - 0
Likvide beholdninger 4.954 465 1.365 394
Omsætningsaktiver i alt 8.004 3.792 3.119 2.358
Aktiver i alt 8.037 3.842 3.186 2.358
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 125 125 125 125
Overført resultat 3.286 2.536 1.881 1.258
Foreslået udbytte for regnskabsåret 2.057 56 0 0
Egenkapital i alt 5.469 2.717 2.006 1.383
Hensættelse til udskudt skat - - - -
Hensatte forpligtelser i alt - - - -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 76 0 199 86
Selskabsskat 772 192 176 47
Anden gæld 1.720 933 805 842
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 2.569 1.125 1.180 975
Gældsforpligtelser i alt 2.569 1.125 1.180 975
Passiver i alt 8.037 3.842 3.186 2.358

ALPHA AUTO ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 451120 Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser.

ALPHA AUTO ApS blev etableret den 30-06-2004 og holder til på adressen Mosede Strandvej 20 2670 Greve. Selskabets formål er forhandling af brugte biler og autotilbehør samt hermed beslægtet virksomhed og finansieringsvirksomhed. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 125.000 kr.

Status: Virksomheden ALPHA AUTO ApS (CVR: 27969852) er AKTIV


CVR nummer

27969852

Adresse

Mosede Strandvej 20
2670 Greve

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

30-06-2004

Stamdata for ALPHA AUTO ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
451120 / 451120 Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser
P-numre:
1003558358
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
501020 / Detailhandel med biler
30-06-2004 - 30-12-2007
451120 / Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser
31-12-2007 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
ALPHA AUTO ApS
30-06-2004 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
30-06-2004 - 06-05-2006
Hovedvejen 1
2600 Glostrup
GLOSTRUP
07-05-2006 -
Mosede Strandvej 20
2670 Greve
GREVE
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2004-07-01
Slut på første regnskabsperiode:
2005-06-30
Registreret kapital:
125.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--07-01
Regnskabsperiode slutter:
--06-30
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af en direktør.

Relaterede virksomheder