ANF INVESTMENT & CONSULTANCY ApS CVR-nr 29009163

Status: AKTIV

Thorsgade 35, 17 8900 Randers C

Årets resultat:
2022: -397
2021: 374
Bruttofortjeneste:
2022: 40
2021: -5
Antal ansatte:
0
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 40 -5 -8 -6
Årets resultat -397 374 555 322
Egenkapital I alt 2.536 2.933 2.559 2.003
Status balance 2.561 3.039 2.716 2.027


Beløb i 1000 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 40 -5 -8 -6
Personaleomkostninger -33 - - -
Af- og nedskrivninger - - - -
Driftsresultat - - - -
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger -654 -169 -50 -21
Resultat før skat -507 482 714 414
Skat af årets resultat - - - -
Årets resultat -397 374 555 322
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar - - - -
Materielle anlægsaktiver i alt - - - -
Anlægsaktiver i alt - - - -
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - - - -
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt - - - -
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 36 - - -
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder - - - -
Andre tilgodehavender - - - -
Periodeafgrænsningsposter - - - -
Tilgodehavender i alt 174 - - 0
Likvide beholdninger 35 111 478 1
Omsætningsaktiver i alt 2.561 3.039 2.716 2.027
Aktiver i alt 2.561 3.039 2.716 2.027
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 125 125 125 125
Overført resultat 2.411 2.808 2.434 1.878
Foreslået udbytte for regnskabsåret - - - -
Egenkapital i alt 2.536 2.933 2.559 2.003
Hensættelse til udskudt skat - - - -
Hensatte forpligtelser i alt - - - -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 4 4 3 3
Selskabsskat 0 103 154 21
Anden gæld 21 - - -
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 25 106 158 24
Gældsforpligtelser i alt 25 106 158 24
Passiver i alt 2.561 3.039 2.716 2.027

ANF INVESTMENT & CONSULTANCY ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 692000 Bogføring og revision; skatterådgivning.

ANF INVESTMENT & CONSULTANCY ApS blev etableret den 14-09-2005 og holder til på adressen Thorsgade 35, 17 8900 Randers C. Selskabets formål er eje og besidde ejerandele i andre selskaber, yde konsulentbistand og enhver anden aktivitet som efter direktionens skøn står i forbindelse hermed. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 125.000 kr.

Status: Virksomheden ANF INVESTMENT & CONSULTANCY ApS (CVR: 29009163) er AKTIV


CVR nummer

29009163

Adresse

Thorsgade 35, 17
8900 Randers C

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

14-09-2005

Stamdata for ANF INVESTMENT & CONSULTANCY ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
692000 / 692000 Bogføring og revision; skatterådgivning
P-numre:
1011710952
Sekundære brancher:
649900 / Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.
Hoved-branche historik
980000 / Uoplyst
14-09-2005 - 30-12-2007
999999 / Uoplyst
31-12-2007 - 29-12-2020
649900 / Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.
30-12-2020 - 24-08-2022
692000 / Bogføring og revision: skatterådgivning
25-08-2022 -
Sekundær branche historik
649900 / Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.
25-08-2022 -
Historik for virksomhedens navn
ANF INVESTMENT & CONSULTANCY ApS
14-09-2005 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
14-09-2005 - 30-12-2006
Strindbergsvej 24
8900 Randers C
RANDERS
31-12-2006 - 13-10-2013
Strindbergsvej 24
8920 Randers NV
RANDERS
14-10-2013 - 20-10-2021
Verdisvej 5
8920 Randers NV
RANDERS
21-10-2021 -
Thorsgade 35 17
8900 Randers C
RANDERS
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2005-09-15
Slut på første regnskabsperiode:
2006-12-31
Registreret kapital:
125.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er ikke underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af 1 direktør.

Relaterede virksomheder