OBN HOLDING ApS CVR-nr 26493757

Status: AKTIV

Mariagervej 17 8900 Randers C

Årets resultat:
2022: 219
2021: 42
Bruttofortjeneste:
2022: -1
2021: 5
Antal ansatte:
0
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste -1 5 238 238
Årets resultat 219 42 164 136
Egenkapital I alt 2.058 1.952 1.910 1.856
Status balance 4.836 2.032 2.225 2.324


Beløb i 1000 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste -1 5 238 238
Personaleomkostninger 0 -8 -90 -103
Af- og nedskrivninger - - - 0
Driftsresultat -1 -4 147 135
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger -7 -4 -7 -12
Resultat før skat 223 47 200 160
Skat af årets resultat - -3 -36 -24
Årets resultat 219 42 164 136
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar - - - -
Materielle anlægsaktiver i alt - - - -
Anlægsaktiver i alt 3.213 250 251 251
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - - - -
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt - - - -
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser - 0 4 128
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 275 295 1.853 1.946
Andre tilgodehavender 1.107 1.409 - -
Periodeafgrænsningsposter - - - -
Tilgodehavender i alt 1.390 1.703 1.857 2.074
Likvide beholdninger 233 78 118 -
Omsætningsaktiver i alt 1.623 1.782 1.975 2.074
Aktiver i alt 4.836 2.032 2.225 2.324
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 125 125 125 125
Overført resultat 1.818 1.714 1.895 1.839
Foreslået udbytte for regnskabsåret 114 113 -111 -108
Egenkapital i alt 2.058 1.952 1.910 1.856
Hensættelse til udskudt skat - - - -
Hensatte forpligtelser i alt - - - -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser - 0 0 67
Selskabsskat 0 8 97 71
Anden gæld - 1 89 66
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 28 80 316 468
Gældsforpligtelser i alt 2.778 80 316 468
Passiver i alt 4.836 2.032 2.225 2.324

OBN HOLDING ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 692000 Bogføring og revision; skatterådgivning.

OBN HOLDING ApS blev etableret den 28-02-2002 og holder til på adressen Mariagervej 17 8900 Randers C. Selskabets formål er at drive rådgivningsvirksomhed med rådgivning i virksomhedsledelse og hermed beslægtet virksomhed samt at investere i virksomheder. Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 125.000 kr.

Status: Virksomheden OBN HOLDING ApS (CVR: 26493757) er AKTIV


CVR nummer

26493757

Adresse

Mariagervej 17
8900 Randers C

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

28-02-2002

Stamdata for OBN HOLDING ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
692000 / 692000 Bogføring og revision; skatterådgivning
P-numre:
1008978170
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
741200 / Revisions- og bogføringsvirksomhed
28-02-2002 - 30-12-2007
692000 / Bogføring og revision: skatterådgivning
31-12-2007 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
REGNON ApS
28-02-2002 - 24-03-2004
OBN HOLDING ApS
25-03-2004 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
28-02-2002 - 08-01-2005
Hobrovej 134 1
8900 Randers C
RANDERS
09-01-2005 - 30-12-2006
Mariagervej 17
8900 Randers C
RANDERS
31-12-2006 - 24-06-2018
Mariagervej 17
8900 Randers C
RANDERS
25-06-2018 - 04-11-2018
Mariagervej 17
8900 Randers C
RANDERS
05-11-2018 - 17-11-2018
Mariagervej 17
8900 Randers C
RANDERS
18-11-2018 - 06-07-2020
Mariagervej 17
8900 Randers C
RANDERS
07-07-2020 -
Mariagervej 17
8900 Randers C
RANDERS
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2002-03-01
Slut på første regnskabsperiode:
2002-12-31
Registreret kapital:
125.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af direktionen.

Relaterede virksomheder