B-A-R ApS CVR-nr 31329205

Status: AKTIV

Mylius Erichsens Vej 14 8200 Aarhus N

Årets resultat:
2021: -76
2020: -565
Bruttofortjeneste:
2021: -68
2020: -302
Antal ansatte:
0
Direktør:
Morten Alvin Andreasen
Beløb i 1000 2021 2020 2019 2018
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste -68 -302 926 945
Årets resultat -76 -565 -258 74
Egenkapital I alt -1.135 -1.059 -494 -236
Status balance 387 463 1.408 1.290
Beløb i 1000 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta u3 u3 u3 u3
Resultatopgørelse
Bruttofortjeneste -68 -302 926 945
Personaleomkostninger 1 -128 -1.188 -769
Af- og nedskrivninger - 0 -7 -4
Driftsresultat -67 -430 -270 172
Andre finansielle omkostninger -30 -67 -59 -76
Resultat før skat -97 -493 -328 96
Årets resultat -76 -565 -258 74
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar - 0 0 0
Materielle anlægsaktiver i alt - 0 25 16
Anlægsaktiver i alt - 0 323 74
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - 0 360 360
Varebeholdninger i alt - 0 360 360
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 192 300 102 89
Andre tilgodehavender 64 0 83 282
Periodeafgrænsningsposter - - 0 1
Tilgodehavender i alt 387 463 715 845
Likvide beholdninger - 0 10 11
Omsætningsaktiver i alt 387 463 1.085 1.216
Aktiver i alt 387 463 1.408 1.290
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 125 125 125 125
Overført resultat -1.260 -1.184 -619 -361
Egenkapital i alt -1.135 -1.059 -494 -236
Hensættelse til udskudt skat - - - 0
Hensatte forpligtelser i alt - - - -
Gældsforpligtelser
Leverandører af varer og tjenesteydelser 23 7 221 150
Anden gæld 125 140 335 243
Anden gæld 125 140 335 243
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 1.222 1.222 1.603 1.194
Gældsforpligtelser i alt 1.522 1.522 1.903 1.526
Passiver i alt 387 463 1.408 1.290
DDD

B-A-R ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 563000 Caféer, værtshuse, diskoteker mv..

B-A-R ApS blev etableret den 13-03-2008 og holder til på adressen Mylius Erichsens Vej 14 8200 Aarhus N. Selskabets formål er at drive restauration m.v. på adressen Graven 17-19, 8700 Horsens. Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 125.000 kr.

Status: Virksomheden B-A-R ApS (CVR: 31329205) er AKTIV

CVR nummer

31329205

Adresse

Mylius Erichsens Vej 14
8200 Aarhus N

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

13-03-2008

Stamdata for B-A-R ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
AARHUS
Branchekode og branche:
563000 / 563000 Caféer, værtshuse, diskoteker mv.
P-numre:
1014290288
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
999999 / Uoplyst
13-03-2008 - 24-03-2008
563000 / Cafeér, værtshuse, diskoteker mv.
25-03-2008 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
B-A-R ApS
13-03-2008 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
13-03-2008 - 27-03-2022
Graven 17 19
8700 Horsens
HORSENS
28-03-2022 -
Mylius Erichsens Vej 14
8200 Aarhus N
AARHUS
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2008-03-14
Slut på første regnskabsperiode:
2008-12-31
Registreret kapital:
125.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af direktionen i forening.
Ledelse
DIREKTØR 13-03-2008 -
Ejerforhold

Relaterede virksomheder