BR-EL A/S CVR-nr 26535425

Status: AKTIV

Jernbanegade 11 6870 Ølgod

Årets resultat:
2022: -734
2021: 359
Bruttofortjeneste:
2022: 15.220
2021: 17.312
Antal ansatte:
38
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 15.220 17.312 12.489 10.575
Årets resultat -734 359 66 314
Egenkapital I alt 1.507 2.240 1.881 2.015
Status balance 18.725 19.203 17.662 13.386


Beløb i 1000 2022-09 2021-09 2020-09 2019-09
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 15.220 17.312 12.489 10.575
Personaleomkostninger -14.732 -15.501 -11.102 -9.386
Af- og nedskrivninger -1.088 -1.020 -894 -599
Driftsresultat -661 791 492 590
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger -313 -281 -451 -282
Resultat før skat -974 514 69 403
Skat af årets resultat 240 -156 -3 -89
Årets resultat -734 359 66 314
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt 11 29 47 145
Grunde og bygninger 3.317 3.443 3.518 3.641
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3.087 3.351 3.028 1.589
Materielle anlægsaktiver i alt 6.404 6.794 6.546 5.230
Anlægsaktiver i alt 6.686 7.094 6.763 5.546
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer 2.615 2.025 1.877 2.024
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt 2.615 2.025 1.877 2.024
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 5.474 5.487 4.386 3.453
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 38 8 0 10
Andre tilgodehavender 418 535 547 322
Periodeafgrænsningsposter 285 203 181 145
Tilgodehavender i alt 9.373 10.054 8.942 5.797
Likvide beholdninger 51 30 80 19
Omsætningsaktiver i alt 12.039 12.109 10.899 7.839
Aktiver i alt 18.725 19.203 17.662 13.386
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 938 938 938 938
Overført resultat 569 1.303 944 878
Foreslået udbytte for regnskabsåret - - 0 200
Egenkapital i alt 1.507 2.240 1.881 2.015
Hensættelse til udskudt skat 155 395 240 237
Hensatte forpligtelser i alt 155 395 240 237
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 2.548 2.239 1.643 1.322
Selskabsskat - - - -
Anden gæld 3.333 5.928 3.419 2.351
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 10.888 10.904 8.036 6.019
Gældsforpligtelser i alt 17.063 16.568 15.541 11.134
Passiver i alt 18.725 19.203 17.662 13.386

BR-EL A/S er en virksomhed af typen Aktieselskab (A/S) med virksomhedstypekoden 60 i branchen 432100 El-installation.

BR-EL A/S blev etableret den 25-03-2002 og holder til på adressen Jernbanegade 11 6870 Ølgod. Selskabets formål er at drive installatørvirksomhed og detailsalg samt dermed beslægtet virksomhed. Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 500.000 kr.

Status: Virksomheden BR-EL A/S (CVR: 26535425) er AKTIV


CVR nummer

26535425

Adresse

Jernbanegade 11
6870 Ølgod

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

25-03-2002

Stamdata for BR-EL A/S

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
A/S
Område:
Branchekode og branche:
432100 / 432100 El-installation
P-numre:
1009023700, 1020833943, 1021333855, 1023746707, 1028042414
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
453100 / El-installation
25-03-2002 - 30-12-2007
432100 / El-installation
31-12-2007 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
BENT'S EL-SERVICE A/S
25-03-2002 - 28-11-2009
BR-EL A/S
29-11-2009 -
Historik for sekundære navne
BENT'S EL-SERVICE A/S
25-03-2002 -
Ansager El af 2013 A/S
07-03-2016 - 22-10-2019
Ansager El A/S
23-10-2019 -
Adressehistorik
25-03-2002 - 30-12-2006
Jernbanegade 11
6870 Ølgod
ØLGOD
31-12-2006 - 05-10-2019
Jernbanegade 11
6870 Ølgod
VARDE
06-10-2019 - 06-10-2019
Jernbanegade 11
6870 Ølgod
VARDE
07-10-2019 -
Jernbanegade 11
6870 Ølgod
VARDE
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2001-10-01
Slut på første regnskabsperiode:
2002-09-30
Registreret kapital:
500.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--10-01
Regnskabsperiode slutter:
--09-30
Regnskabspligt:
Virksomheden er ikke underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelsen, et medlem af bestyrelsen, eller af en direktør.

Relaterede virksomheder