Feldt-Tech ApS CVR-nr 40834427

Status: AKTIV

Grindstedvej 18 6870 Ølgod

Hent de nyeste årsrapport
Årets resultat:
2021: 214
2020: -39
Bruttofortjeneste:
2021: 294
2020: 114
Antal ansatte:
1
Direktør:
Morten Feldthusen
Beløb i 1000 2021 2020
Nettoomsætning - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 294 114
Årets resultat 214 -39
Egenkapital I alt 215 1
Status balance 334 46
Beløb i 1000 2021-12 2020-12
Valuta DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - -
Bruttofortjeneste 294 114
Personaleomkostninger -27 -
Af- og nedskrivninger -4 -
Driftsresultat 264 23
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - -
Andre finansielle omkostninger -1 0
Resultat før skat 263 -39
Skat af årets resultat -49 -
Årets resultat 214 -39
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - -
Grunde og bygninger - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 15 -
Materielle anlægsaktiver i alt 15 -
Anlægsaktiver i alt 15 -
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - -
Forudbetalinger for varer - -
Varebeholdninger i alt - -
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0 23
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 268 -
Andre tilgodehavender - -
Periodeafgrænsningsposter - -
Tilgodehavender i alt 268 23
Likvide beholdninger 51 23
Omsætningsaktiver i alt 320 46
Aktiver i alt 334 46
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 40 40
Overført resultat 175 -39
Foreslået udbytte for regnskabsåret - -
Egenkapital i alt 215 1
Hensættelse til udskudt skat - -
Hensatte forpligtelser i alt - -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 42 6
Selskabsskat - -
Anden gæld 28 17
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 119 45
Gældsforpligtelser i alt 119 45
Passiver i alt 334 46
DDD

Feldt-Tech ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 432100 El-installation.

Feldt-Tech ApS blev etableret den 29-09-2019 og holder til på adressen Grindstedvej 18 6870 Ølgod. Selskabets formål er at drive virksomhed som elektriker, og hermed beslægtet virksomhed efter direktionens skøn. Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 40.000 kr.

Status: Virksomheden Feldt-Tech ApS (CVR: 40834427) er AKTIV

CVR nummer

40834427

Adresse

Grindstedvej 18
6870 Ølgod

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

29-09-2019

Stamdata for Feldt-Tech ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
VARDE
Branchekode og branche:
432100 / 432100 El-installation
P-numre:
1025099180
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
432100 / El-installation
29-09-2019 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
Feldt-Tech ApS
29-09-2019 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
29-09-2019 -
Grindstedvej 18
6870 Ølgod
VARDE
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2019-09-30
Slut på første regnskabsperiode:
2020-12-31
Registreret kapital:
40.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af en direktør.
Ledelse
DIREKTØR 29-09-2019 -
Ejerforhold

Relaterede virksomheder