ØLGOD EL-SERVICE ApS CVR-nr 26122511

Status: AKTIV

Viaduktvej 30 6870 Ølgod

Årets resultat:
2022: 33
2021: 530
Bruttofortjeneste:
2022: 1.789
2021: 3.588
Antal ansatte:
4
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 1.789 3.588 3.059 1.935
Årets resultat 33 530 53 46
Egenkapital I alt 632 1.129 599 546
Status balance 3.279 5.103 4.394 3.265


Beløb i 1000 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 1.789 3.588 3.059 1.935
Personaleomkostninger -1.708 -2.913 -2.898 -1.753
Af- og nedskrivninger -31 -28 -23 -50
Driftsresultat 50 646 138 132
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger -43 -40 -69 -46
Resultat før skat 42 667 69 96
Skat af årets resultat - - - -50
Årets resultat 33 530 53 46
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger 1.514 1.534 1.506 1.514
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 18 28 38 28
Materielle anlægsaktiver i alt 1.532 1.562 1.544 1.542
Anlægsaktiver i alt 1.532 1.562 1.544 1.542
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - - - -
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt 641 615 683 727
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 292 1.387 928 719
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 287 1.030 794 -
Andre tilgodehavender 9 33 62 -
Periodeafgrænsningsposter 206 88 164 97
Tilgodehavender i alt 972 2.625 2.167 994
Likvide beholdninger 134 300 0 1
Omsætningsaktiver i alt 1.747 3.540 2.850 1.722
Aktiver i alt 3.279 5.103 4.394 3.265
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 125 125 125 125
Overført resultat 507 474 474 421
Foreslået udbytte for regnskabsåret 0 530 0 0
Egenkapital i alt 632 1.129 599 546
Hensættelse til udskudt skat 336 327 344 328
Hensatte forpligtelser i alt 336 327 344 328
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 257 393 296 362
Selskabsskat - - - 0
Anden gæld 1.073 2.039 1.434 490
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 1.420 2.674 2.391 1.493
Gældsforpligtelser i alt 2.310 3.646 3.451 2.390
Passiver i alt 3.279 5.103 4.394 3.265

Personer

Roller

BESTYRELSESMEDLEM 20-02-2022 -
DIREKTØR 30-01-2019 -
FORMAND 20-02-2022 -

Ejerforhold

ØLGOD EL-SERVICE ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 432100 El-installation.

ØLGOD EL-SERVICE ApS blev etableret den 18-06-2001 og holder til på adressen Viaduktvej 30 6870 Ølgod. Selskabets formål er installationsvirksomhed og anden dermed beslægtet virksomhed. Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 125.000 kr.

Status: Virksomheden ØLGOD EL-SERVICE ApS (CVR: 26122511) er AKTIV


CVR nummer

26122511

Adresse

Viaduktvej 30
6870 Ølgod

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

18-06-2001

Personer

Roller

BESTYRELSESMEDLEM 20-02-2022 -
DIREKTØR 30-01-2019 -
FORMAND 20-02-2022 -

Ejerforhold

Stamdata for ØLGOD EL-SERVICE ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
432100 / 432100 El-installation
P-numre:
1008536984, 1002360031
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
453100 / El-installation
18-06-2001 - 30-12-2007
432100 / El-installation
31-12-2007 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
ØLGOD EL-SERVICE ApS
18-06-2001 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
18-06-2001 - 30-12-2006
Viaduktvej 30
6870 Ølgod
ØLGOD
31-12-2006 -
Viaduktvej 30
6870 Ølgod
VARDE
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2001-01-01
Slut på første regnskabsperiode:
2001-12-31
Registreret kapital:
125.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af direktionen.

Relaterede virksomheder