DAUGAARD PEDERSEN A/S CVR-nr 89689813

Status: AKTIV

Merkurvej 2 6000 Kolding

Årets resultat:
2022: 18.375
2021: 27.478
Bruttofortjeneste:
2022: 83.649
2021: 51.455
Antal ansatte:
36
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning 857.786 - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 83.649 51.455 41.036 52.825
Årets resultat 18.375 27.478 18.884 5.866
Egenkapital I alt 81.553 65.678 40.200 26.316
Status balance 165.289 246.913 179.378 89.737


Beløb i 1000 2022-09 2021-09 2020-09 2019-09
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning 857.786 - - -
Bruttofortjeneste 83.649 51.455 41.036 52.825
Personaleomkostninger -25.391 -18.830 -16.328 -14.205
Af- og nedskrivninger -8.512 -7.881 -7.848 -7.434
Driftsresultat 16.592 30.456 25.315 3.595
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger -1.336 -660 -1.144 -3.388
Resultat før skat 62.919 48.770 24.142 35.497
Skat af årets resultat -13.306 -9.861 -5.767 -8.019
Årets resultat 18.375 27.478 18.884 5.866
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt 20.010 26.680 33.350 40.020
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 2.459 1.582 1.358 1.614
Materielle anlægsaktiver i alt 3.066 2.459 2.422 2.055
Anlægsaktiver i alt 101.923 48.845 77.752 76.091
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - - - -
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt - - - -
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 93.398 21.125 3.903 5.816
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 127.908 74.605 50.860 138.935
Andre tilgodehavender 17.764 10.007 2.190 11
Periodeafgrænsningsposter 457 521 185 336
Tilgodehavender i alt 294.138 177.601 75.852 167.650
Likvide beholdninger 5.304 40.018 11.687 3.170
Omsætningsaktiver i alt - - - -
Aktiver i alt 165.289 246.913 179.378 89.737
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 10.000 10.000 10.000 10.000
Overført resultat 111.843 73.721 59.932 46.659
Foreslået udbytte for regnskabsåret 0 20.000 0 2.500
Egenkapital i alt 81.553 65.678 40.200 26.316
Hensættelse til udskudt skat 28.851 15.497 10.660 9.617
Hensatte forpligtelser i alt 32.151 17.747 12.910 11.942
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - 0 2.588 3.700
Leverandører af varer og tjenesteydelser 123.824 64.059 15.789 20.683
Selskabsskat - - - -
Anden gæld 1.485 2.287 - -
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 219.138 123.230 47.929 134.928
Gældsforpligtelser i alt 219.138 128.254 70.828 169.292
Passiver i alt 401.365 266.464 165.292 246.911

Personer

DAUGAARD PEDERSEN A/S er en virksomhed af typen Aktieselskab (A/S) med virksomhedstypekoden 60 i branchen 412000 Opførelse af bygninger.

DAUGAARD PEDERSEN A/S blev etableret den 07-01-1982 og holder til på adressen Merkurvej 2 6000 Kolding. Selskabets formål er at drive byggeforretning med hovedvægt på totalentreprise og anden hermed beslægtet virksomhed Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 80.000 kr.

Status: Virksomheden DAUGAARD PEDERSEN A/S (CVR: 89689813) er AKTIV


CVR nummer

89689813

Adresse

Merkurvej 2
6000 Kolding

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

07-01-1982

Personer

Stamdata for DAUGAARD PEDERSEN A/S

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
A/S
Område:
Branchekode og branche:
412000 / 412000 Opførelse af bygninger
P-numre:
1002824527, 1010132386, 1020833234
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
742040 / Arkitektvirksomhed
07-01-1982 - 19-01-2003
451100 / Nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører
20-01-2003 - 02-06-2003
452100 / Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører)
03-06-2003 - 30-12-2007
412000 / Opførelse af bygninger
31-12-2007 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
P.N.O. TRICOTAGE-HANDELSSELSKAB ApS
07-01-1982 - 10-10-1988
SUNNY-NILØ ApS
11-10-1988 - 23-10-1991
HANDELSSELSKABET LIBERTÉ ApS
24-10-1991 - 15-03-1993
HANDELSSELSKABET LIBERTE A/S
16-03-1993 - 12-10-1993
ARKITEKTKONTORET VAMDRUP A/S
13-10-1993 - 27-08-2001
FINANCIERINGSAKTIESELSKABET AF 1.10.1993
28-08-2001 - 18-02-2003
BRDR. DAUGAARD PEDERSEN SYSTEMBYG A/S
19-02-2003 - 21-11-2012
DAUGAARD PEDERSEN ÅRHUS A/S
22-11-2012 - 29-09-2015
DAUGAARD PEDERSEN A/S
30-09-2015 -
Historik for sekundære navne
BRDR. DAUGAARD PEDERSEN SYSTEMBYG A/S
02-08-1993 - 29-09-2015
DAUGAARDP ÅRHUS A/S
02-08-1993 - 29-09-2015
SYSTEMBYG A/S
02-08-1993 - 29-09-2015
Daugaard Pedersen Århus A/S
30-09-2015 -
Daugaard Pedersen Aabenraa A/S
30-09-2015 -
DAUGAARDP A/S
30-09-2015 -
Adressehistorik
07-01-1982 - 23-11-1999
Bavnevej 50
6580 Vamdrup
VAMDRUP
24-11-1999 - 30-12-2006
Koldingvej 7
6580 Vamdrup
VAMDRUP
31-12-2006 - 01-07-2009
Koldingvej 7
6580 Vamdrup
KOLDING
02-07-2009 -
Merkurvej 2
6000 Kolding
KOLDING
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
1982-01-08
Slut på første regnskabsperiode:
1983-06-30
Registreret kapital:
80.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--10-01
Regnskabsperiode slutter:
--09-30
Regnskabspligt:
Virksomheden er ikke underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af en direktør, af et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse

Relaterede virksomheder