Fløng El & Service ApS CVR-nr 39240904

Status: AKTIV

Tostholmvej 5, Sengeløse 2640 Hedehusene

Årets resultat:
2022: -144
2021: 263
Bruttofortjeneste:
2022: 1.302
2021: 1.697
Antal ansatte:
4
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 1.302 1.697 1.369 882
Årets resultat -144 263 202 231
Egenkapital I alt 499 758 607 516
Status balance 1.420 1.533 1.470 778


Beløb i 1000 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 1.302 1.697 1.369 882
Personaleomkostninger -1.400 -1.279 -1.025 -509
Af- og nedskrivninger -68 -68 -74 -63
Driftsresultat -167 351 270 310
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger - - - -
Resultat før skat -183 340 262 299
Skat af årets resultat - - - -
Årets resultat -144 263 202 231
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt 280 334 390 444
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 65 30 63 37
Materielle anlægsaktiver i alt 65 30 63 37
Anlægsaktiver i alt 524 545 632 482
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - - - -
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt 35 39 32 34
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 295 108 159 188
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder - - - -
Andre tilgodehavender 0 346 160 4
Periodeafgrænsningsposter 52 64 0 40
Tilgodehavender i alt 379 518 319 232
Likvide beholdninger 482 432 487 31
Omsætningsaktiver i alt 895 988 838 296
Aktiver i alt 1.420 1.533 1.470 778
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 50 50 50 50
Overført resultat 331 593 444 355
Foreslået udbytte for regnskabsåret 118 114 113 111
Egenkapital i alt 499 758 607 516
Hensættelse til udskudt skat 4 42 5 20
Hensatte forpligtelser i alt 4 42 5 20
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 228 123 76 52
Selskabsskat 0 12 47 62
Anden gæld 365 375 591 47
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 917 733 836 242
Gældsforpligtelser i alt 917 733 857 242
Passiver i alt 1.420 1.533 1.470 778

Fløng El & Service ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 432100 El-installation.

Fløng El & Service ApS blev etableret den 31-12-2017 og holder til på adressen Tostholmvej 5, Sengeløse 2640 Hedehusene. Virksomhedens formål er elinstallatørvirksomhed. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 50.000 kr.

Status: Virksomheden Fløng El & Service ApS (CVR: 39240904) er AKTIV


CVR nummer

39240904

Adresse

Tostholmvej 5, Sengeløse
2640 Hedehusene

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

31-12-2017

Stamdata for Fløng El & Service ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
432100 / 432100 El-installation
P-numre:
1023239554
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
432100 / El-installation
31-12-2017 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
Fløng El & Service ApS
31-12-2017 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
31-12-2017 -
Tostholmvej 5
2640 Hedehusene
Høje-Taastrup
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2018-01-01
Slut på første regnskabsperiode:
2018-12-31
Registreret kapital:
50.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Virksomheden tegnes af en direktør.

Relaterede virksomheder