EL-TECH TEAM ApS CVR-nr 27082130

Status: AKTIV

Porschevej 14 7100 Vejle

Årets resultat:
2022: -579
2021: 340
Bruttofortjeneste:
2022: 5.367
2021: 6.031
Antal ansatte:
13
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 5.367 6.031 5.613 5.717
Årets resultat -579 340 1.126 314
Egenkapital I alt 777 1.856 2.616 1.790
Status balance 3.648 6.283 5.904 3.505


Beløb i 1000 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 5.367 6.031 5.613 5.717
Personaleomkostninger -5.883 -5.358 -3.985 -5.011
Af- og nedskrivninger -149 -271 -225 -297
Driftsresultat -665 402 1.403 409
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger -74 -32 -20 -22
Resultat før skat -735 443 1.444 405
Skat af årets resultat 156 -103 -319 -91
Årets resultat -579 340 1.126 314
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - 0 5
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 297 404 188 326
Materielle anlægsaktiver i alt 297 404 188 326
Anlægsaktiver i alt 297 404 188 331
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - - - -
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt 490 334 173 296
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 2.163 3.723 1.910 2.106
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 66 1.289 2.652 152
Andre tilgodehavender 196 153 398 154
Periodeafgrænsningsposter 78 66 79 67
Tilgodehavender i alt 2.861 5.469 5.539 2.875
Likvide beholdninger 0 77 4 2
Omsætningsaktiver i alt 3.351 5.880 5.716 3.174
Aktiver i alt 3.648 6.283 5.904 3.505
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 125 125 125 125
Overført resultat 652 431 1.391 1.365
Foreslået udbytte for regnskabsåret 0 1.300 1.100 300
Egenkapital i alt 777 1.856 2.616 1.790
Hensættelse til udskudt skat 0 73 - -
Hensatte forpligtelser i alt 0 73 - -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - 0 48 0
Leverandører af varer og tjenesteydelser 777 1.877 462 436
Selskabsskat - 0 304 98
Anden gæld 803 1.932 1.814 885
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 2.872 4.355 2.821 1.551
Gældsforpligtelser i alt 2.872 4.355 3.288 1.715
Passiver i alt 3.648 6.283 5.904 3.505

EL-TECH TEAM ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 432100 El-installation.

EL-TECH TEAM ApS blev etableret den 24-03-2003 og holder til på adressen Porschevej 14 7100 Vejle. Selskabets formål er at drive el-installatøarvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 125.000 kr.

Status: Virksomheden EL-TECH TEAM ApS (CVR: 27082130) er AKTIV


CVR nummer

27082130

Adresse

Porschevej 14
7100 Vejle

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

24-03-2003

Stamdata for EL-TECH TEAM ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
432100 / 432100 El-installation
P-numre:
1009779872, 1016930942, 1016930950, 1018322087, 1020398821, 1020423508, 1020423494, 1025368505, 1026064291, 1026797892
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
980000 / Uoplyst
24-03-2003 - 12-05-2003
453100 / El-installation
13-05-2003 - 30-12-2007
432100 / El-installation
31-12-2007 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
HØJER ApS
24-03-2003 - 17-05-2003
EL-INSTALLATØREN V/BENT HØJER ApS
18-05-2003 - 29-06-2010
EL-TECH.DK ApS
30-06-2010 - 08-03-2015
EL-TECH TEAM ApS
09-03-2015 -
Historik for sekundære navne
SØNDERGAARD INSTALLATION ApS
24-03-2003 - 24-06-2013
EL-TECH FREDERICIA ApS
24-03-2003 -
EL-TECH HORSENS ApS
24-03-2003 -
EL-TECH KOLDING ApS
24-03-2003 -
EL-TECH VEJLE ApS
24-03-2003 -
EL-TECH BILLUND ApS
24-03-2003 -
EL-TECH JELLING ApS
24-03-2003 -
EL-TECH TØRRING ApS
24-03-2003 -
EL-TECH ÅRHUS ApS
24-03-2003 -
Højberg El ApS
15-03-2015 -
Adressehistorik
24-03-2003 - 30-12-2006
Høgsholtvej 4
7100 Vejle
VEJLE
31-12-2006 - 23-03-2010
Høgsholtvej 4
7100 Vejle
VEJLE
24-03-2010 -
Porschevej 14
7100 Vejle
VEJLE
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2003-03-25
Slut på første regnskabsperiode:
2003-12-31
Registreret kapital:
125.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er ikke underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af en direktør.

Relaterede virksomheder