ALFRED JENSEN & SØN A/S CVR-nr 13739544

Status: AKTIV

Soldalen 2 7100 Vejle

Årets resultat:
2022: 1.000
2021: 39
Bruttofortjeneste:
2022: 5.981
2021: 2.797
Antal ansatte:
9
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 5.981 2.797 3.362 3.357
Årets resultat 1.000 39 236 -2.132
Egenkapital I alt 3.542 2.542 2.503 2.267
Status balance 9.116 7.145 8.298 6.614


Beløb i 1000 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 5.981 2.797 3.362 3.357
Personaleomkostninger -4.634 -2.659 -3.025 -5.953
Af- og nedskrivninger -35 -47 -17 -107
Driftsresultat 1.312 91 320 -2.703
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger -34 -45 -39 -82
Resultat før skat 1.299 51 303 -2.731
Skat af årets resultat -299 -12 -67 598
Årets resultat 1.000 39 236 -2.132
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 59 46 92 137
Materielle anlægsaktiver i alt 59 46 92 137
Anlægsaktiver i alt 59 46 92 137
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - - - -
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt 2.858 1.277 824 515
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 3.236 4.953 5.528 4.278
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 256 11 123 192
Andre tilgodehavender 96 65 65 64
Periodeafgrænsningsposter 15 50 90 59
Tilgodehavender i alt 4.248 5.361 6.242 5.940
Likvide beholdninger 1.950 461 1.139 22
Omsætningsaktiver i alt 9.057 7.099 8.206 6.477
Aktiver i alt 9.116 7.145 8.298 6.614
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 1.000 1.000 1.000 1.000
Overført resultat 2.042 1.542 1.503 1.267
Foreslået udbytte for regnskabsåret 500 - - 0
Egenkapital i alt 3.542 2.542 2.503 2.267
Hensættelse til udskudt skat 304 158 - -
Hensatte forpligtelser i alt 304 158 - -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 1.005 768 283 416
Selskabsskat 153 - - 0
Anden gæld 2.134 899 1.864 1.606
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 5.270 4.444 5.331 4.150
Gældsforpligtelser i alt 5.270 4.444 5.795 4.346
Passiver i alt 9.116 7.145 8.298 6.614

Personer

Roller

FORMAND 23-06-2011 -
BESTYRELSESMEDLEM 19-03-2020 -
DIREKTØR 13-04-2021 -
BESTYRELSESMEDLEM 13-04-2021 -

Ejerforhold

ALFRED JENSEN & SØN A/S er en virksomhed af typen Aktieselskab (A/S) med virksomhedstypekoden 60 i branchen 432100 El-installation.

ALFRED JENSEN & SØN A/S blev etableret den 25-06-1989 og holder til på adressen Soldalen 2 7100 Vejle. Selskabets formål er at drive el-installationsvirksomhed, handel, en gros og detail, industri- og entreprenørvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed. Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 300.000 kr.

Status: Virksomheden ALFRED JENSEN & SØN A/S (CVR: 13739544) er AKTIV


CVR nummer

13739544

Adresse

Soldalen 2
7100 Vejle

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

25-06-1989

Personer

Roller

FORMAND 23-06-2011 -
BESTYRELSESMEDLEM 19-03-2020 -
DIREKTØR 13-04-2021 -
BESTYRELSESMEDLEM 13-04-2021 -

Ejerforhold

Stamdata for ALFRED JENSEN & SØN A/S

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
A/S
Område:
Branchekode og branche:
432100 / 432100 El-installation
P-numre:
1000616821, 1000722476, 1000128330, 1001749278, 1001628792, 1019310295, 1027038324
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
453100 / El-installation
25-06-1989 - 30-12-2007
432100 / El-installation
31-12-2007 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
ALFRED JENSEN & SØN A/S
25-06-1989 -
Historik for sekundære navne
ALFRED JENSEN & SØN, KOLDING A/S
25-06-1989 -
ALFRED JENSEN & SØN, HORSENS A/S
25-06-1989 -
G. PLÓEN A/S
25-06-1989 - 13-04-2021
P.W. CHRISTIANSEN A/S
25-06-1989 - 13-04-2021
EGTVED EL-SERVICE A/S
25-06-1989 - 13-04-2021
N. SCHMIDT A/S
25-06-1989 - 13-04-2021
J. USSING A/S
25-06-1989 - 13-04-2021
TG-Energi A/S
14-04-2021 -
Adressehistorik
25-06-1989 - 25-11-2000
Vardevej 6
7100 Vejle
VEJLE
26-11-2000 - 30-12-2006
Andkærvej 24
7100 Vejle
VEJLE
31-12-2006 - 22-03-2009
Andkærvej 24
7100 Vejle
VEJLE
23-03-2009 - 25-09-2012
Lanciavej 1 B
7100 Vejle
VEJLE
26-09-2012 -
Soldalen 2
7100 Vejle
VEJLE
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
1989-01-01
Slut på første regnskabsperiode:
1990-06-30
Registreret kapital:
300.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er ikke underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør eller af bestyrelsens formand i forening med et bestyrelsesmedlem.

Relaterede virksomheder