EMS International ApS CVR-nr 38922173

Status: UNDERKONKURS

Ravnsgårdsvej 109, Snoghøj 7000 Fredericia

Årets resultat:
2018: -1.131
Bruttofortjeneste:
2018: 1.659
Antal ansatte:
10
Beløb i 1000 2018
Nettoomsætning -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 1.659
Årets resultat -1.131
Egenkapital I alt 419
Status balance 4.305


Beløb i 1000 2018-12
Valuta DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning -
Bruttofortjeneste 1.659
Personaleomkostninger -2.544
Af- og nedskrivninger -521
Driftsresultat -1.406
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder -
Andre finansielle omkostninger -35
Resultat før skat -1.448
Skat af årets resultat -
Årets resultat -1.131
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver -
Immaterielle anlægsaktiver i alt 2.700
Grunde og bygninger -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 883
Materielle anlægsaktiver i alt 883
Anlægsaktiver i alt 3.583
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer 268
Forudbetalinger for varer -
Varebeholdninger i alt 268
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser -
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder -
Andre tilgodehavender 137
Periodeafgrænsningsposter -
Tilgodehavender i alt 454
Likvide beholdninger -
Omsætningsaktiver i alt 722
Aktiver i alt 4.305
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 59
Overført resultat -1.131
Foreslået udbytte for regnskabsåret -
Egenkapital i alt 419
Hensættelse til udskudt skat -
Hensatte forpligtelser i alt -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 400
Selskabsskat -
Anden gæld 113
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 1.661
Gældsforpligtelser i alt 3.886
Passiver i alt 4.305

EMS International ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 931300 Fitnesscentre.

EMS International ApS blev etableret den 06-09-2017 og holder til på adressen Ravnsgårdsvej 109, Snoghøj 7000 Fredericia. Selskabets formål er detailhandel og grossistvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed, at drive konsulent- og træningsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed samt at drive virksomhed med køb, salg og formidling af fast ejendom i Danmark og udlandet og dermed beslægtet virksomhed. Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 50.000 kr.

Status: Virksomheden EMS International ApS (CVR: 38922173) er UNDERKONKURS


CVR nummer

38922173

Adresse

Ravnsgårdsvej 109, Snoghøj
7000 Fredericia

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

06-09-2017

Stamdata for EMS International ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
931300 / 931300 Fitnesscentre
P-numre:
1022823287
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
931300 / Fitnesscentre
06-09-2017 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
LightBlue Fredericia ApS
06-09-2017 - 29-01-2018
EMS International ApS
30-01-2018 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
06-09-2017 - 18-10-2018
Ravnsgårdsvej 109
7000 Fredericia
FREDERICIA
19-10-2018 -
Ravnsgårdsvej 109
7000 Fredericia
FREDERICIA
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2017-09-07
Slut på første regnskabsperiode:
2018-12-31
Registreret kapital:
50.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er ikke underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af direktøren.

Relaterede virksomheder