iGym Roskilde ApS CVR-nr 40896457

Status: UNDERKONKURS

Sanddal Bakke 21, Sanddal 7000 Fredericia

Årets resultat:
2021: -816
2020: -1.211
Bruttofortjeneste:
2021: -559
2020: -511
Antal ansatte:
1
Beløb i 1000 2021 2020
Nettoomsætning - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste -559 -511
Årets resultat -816 -1.211
Egenkapital I alt -1.982 -1.166
Status balance 147 527


Beløb i 1000 2021-12 2020-12
Valuta DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - -
Bruttofortjeneste -559 -511
Personaleomkostninger -107 -589
Af- og nedskrivninger -78 -47
Driftsresultat -744 -1.147
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - -
Andre finansielle omkostninger -72 -64
Resultat før skat -816 -1.211
Skat af årets resultat - -
Årets resultat -816 -1.211
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - -
Grunde og bygninger - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 0 203
Materielle anlægsaktiver i alt 0 203
Anlægsaktiver i alt 0 445
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer 0 28
Forudbetalinger for varer - -
Varebeholdninger i alt 0 28
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser - -
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder - -
Andre tilgodehavender 147 55
Periodeafgrænsningsposter - -
Tilgodehavender i alt 147 55
Likvide beholdninger - -
Omsætningsaktiver i alt 147 83
Aktiver i alt 147 527
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 45 45
Overført resultat -2.027 -1.211
Foreslået udbytte for regnskabsåret - -
Egenkapital i alt -1.982 -1.166
Hensættelse til udskudt skat - -
Hensatte forpligtelser i alt - -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 126 18
Selskabsskat - -
Anden gæld 7 58
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 2.129 1.694
Gældsforpligtelser i alt 2.129 1.694
Passiver i alt 147 527

iGym Roskilde ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 931300 Fitnesscentre.

iGym Roskilde ApS blev etableret den 29-10-2019 og holder til på adressen Sanddal Bakke 21, Sanddal 7000 Fredericia. Selskabets formål er at drive virksomhed med at drive fitnesscenter og hermed forbundet virksomhed. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 45.000 kr.

Status: Virksomheden iGym Roskilde ApS (CVR: 40896457) er UNDERKONKURS

CVR nummer

40896457

Adresse

Sanddal Bakke 21, Sanddal
7000 Fredericia

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

29-10-2019

Stamdata for iGym Roskilde ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
FREDERICIA
Branchekode og branche:
931300 / 931300 Fitnesscentre
P-numre:
1025180697
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
931300 / Fitnesscentre
29-10-2019 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
iGym Roskilde ApS
29-10-2019 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
29-10-2019 -
Sanddal Bakke 21
7000 Fredericia
FREDERICIA
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2019-10-30
Slut på første regnskabsperiode:
2020-12-31
Registreret kapital:
45.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af den samlede direktion.

Relaterede virksomheder