Ettrup Byg APS CVR-nr 37693766

Status: AKTIV

Niels Pedersensvej 35 A, Mørkholt 7080 Børkop

Årets resultat:
2021: 4
2020: 95
Bruttofortjeneste:
2021: 559
2020: 832
Antal ansatte:
Direktør:
Thomas Ettrup Larsen
Beløb i 1000 2021 2020 2019 2018
Nettoomsætning 1.376 2.570 2.856 2.557
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 559 832 857 787
Årets resultat 4 95 127 98
Egenkapital I alt 124 119 75 56
Status balance 256 477 304 300
Beløb i 1000 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta u0 u0 u0 u0
Resultatopgørelse
Nettoomsætning 1.376 2.570 2.856 2.557
Bruttofortjeneste 559 832 857 787
Personaleomkostninger -372 -539 -574 -561
Af- og nedskrivninger -77 -76 -40 0
Driftsresultat 7 123 164 127
Andre finansielle omkostninger -1 -1 -2 -1
Resultat før skat 6 122 163 126
Årets resultat 4 95 127 98
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver - - - 0
Grunde og bygninger - - - 0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar - - - 0
Materielle anlægsaktiver i alt 108 185 122 0
Anlægsaktiver i alt 108 185 122 0
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - - - 0
Varebeholdninger i alt - - - 0
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser - - - 7
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder - - - 0
Andre tilgodehavender 21 - - 0
Tilgodehavender i alt 26 51 - 7
Likvide beholdninger 122 242 183 293
Omsætningsaktiver i alt 148 292 183 300
Aktiver i alt 256 477 304 300
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 50 50 50 50
Overført resultat 74 69 25 6
Foreslået udbytte for regnskabsåret - - - 0
Egenkapital i alt 124 119 75 56
Hensættelse til udskudt skat - - - 0
Hensatte forpligtelser i alt - - - 0
Gældsforpligtelser
Leverandører af varer og tjenesteydelser 0 2 4 0
Selskabsskat 1 27 36 29
Anden gæld 86 120 36 120
Anden gæld 86 120 36 120
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 132 358 230 244
Gældsforpligtelser i alt 132 358 230 244
Passiver i alt 256 477 304 300
DDD

Ettrup Byg APS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 439910 Murere.

Ettrup Byg APS blev etableret den 05-05-2016 og holder til på adressen Niels Pedersensvej 35 A, Mørkholt 7080 Børkop. Selskabets formål er at drive murervirksomhed samt dermed beslægtet virksomhed. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 50.000 kr.

Status: Virksomheden Ettrup Byg APS (CVR: 37693766) er AKTIV

CVR nummer

37693766

Adresse

Niels Pedersensvej 35 A, Mørkholt
7080 Børkop

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

05-05-2016

Stamdata for Ettrup Byg APS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
VEJLE
Branchekode og branche:
439910 / 439910 Murere
P-numre:
1021428600
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
439910 / Murere
05-05-2016 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
Ettrup Byg APS
05-05-2016 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
05-05-2016 - 19-02-2018
Blomsterhaven 9
7000 Fredericia
FREDERICIA
20-02-2018 -
Niels Pedersensvej 35 A
7080 Børkop
VEJLE
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2016-05-06
Slut på første regnskabsperiode:
2016-12-31
Registreret kapital:
50.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af direktøren
Ledelse
DIREKTØR 05-05-2016 -
Ejerforhold

Relaterede virksomheder