Ettrup Byg APS CVR-nr 37693766

Status: AKTIV

Niels Pedersensvej 35 A, Mørkholt 7080 Børkop

Årets resultat:
2022: 12
2021: 4
Bruttofortjeneste:
2022: 526
2021: 559
Antal ansatte:
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning 1.375 1.376 2.570 2.856
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 526 559 832 857
Årets resultat 12 4 95 127
Egenkapital I alt 136 124 119 75
Status balance 236 256 477 304


Beløb i 1000 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning 1.375 1.376 2.570 2.856
Bruttofortjeneste 526 559 832 857
Personaleomkostninger -358 -372 -539 -574
Af- og nedskrivninger -27 -77 -76 -40
Driftsresultat 18 7 123 164
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger -2 -1 -1 -2
Resultat før skat 15 6 122 163
Skat af årets resultat - - - -
Årets resultat 12 4 95 127
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar - - - -
Materielle anlægsaktiver i alt 81 108 185 122
Anlægsaktiver i alt 81 108 185 122
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - - - -
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt - - - -
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 5 - - -
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder - - - -
Andre tilgodehavender - 21 - -
Periodeafgrænsningsposter - - - -
Tilgodehavender i alt 12 26 51 -
Likvide beholdninger 143 122 242 183
Omsætningsaktiver i alt 155 148 292 183
Aktiver i alt 236 256 477 304
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 50 50 50 50
Overført resultat 86 74 69 25
Foreslået udbytte for regnskabsåret - - - -
Egenkapital i alt 136 124 119 75
Hensættelse til udskudt skat - - - -
Hensatte forpligtelser i alt - - - -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 3 0 2 4
Selskabsskat 3 1 27 36
Anden gæld - 86 120 36
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 100 132 358 230
Gældsforpligtelser i alt 100 132 358 230
Passiver i alt 236 256 477 304

Ettrup Byg APS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 439910 Murere.

Ettrup Byg APS blev etableret den 05-05-2016 og holder til på adressen Niels Pedersensvej 35 A, Mørkholt 7080 Børkop. Selskabets formål er at drive murervirksomhed samt dermed beslægtet virksomhed. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 50.000 kr.

Status: Virksomheden Ettrup Byg APS (CVR: 37693766) er AKTIV


CVR nummer

37693766

Adresse

Niels Pedersensvej 35 A, Mørkholt
7080 Børkop

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

05-05-2016

Stamdata for Ettrup Byg APS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
VEJLE
Branchekode og branche:
439910 / 439910 Murere
P-numre:
1021428600
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
439910 / Murere
05-05-2016 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
Ettrup Byg APS
05-05-2016 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
05-05-2016 - 19-02-2018
Blomsterhaven 9
7000 Fredericia
FREDERICIA
20-02-2018 -
Niels Pedersensvej 35 A
7080 Børkop
VEJLE
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2016-05-06
Slut på første regnskabsperiode:
2016-12-31
Registreret kapital:
50.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af direktøren
Relaterede virksomheder