MUREREN BØRKOP ApS CVR-nr 26989558

Status: AKTIV

Sellerupvej 30, Sellerup 7080 Børkop

Årets resultat:
2022: 186
2021: 67
Bruttofortjeneste:
2022: 1.161
2021: 142
Antal ansatte:
3
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 1.161 142 362 288
Årets resultat 186 67 236 106
Egenkapital I alt 1.391 1.316 1.358 1.233
Status balance 2.083 2.028 2.002 1.798


Beløb i 1000 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 1.161 142 362 288
Personaleomkostninger -900 0 0 0
Af- og nedskrivninger -43 -44 -47 -146
Driftsresultat 218 99 315 143
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger -10 -12 -9 -4
Resultat før skat 241 86 306 138
Skat af årets resultat - - - -
Årets resultat 186 67 236 106
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 59 99 139 181
Materielle anlægsaktiver i alt 59 99 139 181
Anlægsaktiver i alt 663 171 211 253
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - - - -
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt - - - -
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 244 263 44 254
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder - - - -
Andre tilgodehavender 0 45 - -
Periodeafgrænsningsposter 113 117 142 114
Tilgodehavender i alt 356 425 186 368
Likvide beholdninger 1.064 1.432 1.605 1.178
Omsætningsaktiver i alt 1.420 1.857 1.791 1.545
Aktiver i alt 2.083 2.028 2.002 1.798
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 150 150 150 150
Overført resultat 1.241 1.056 1.098 973
Foreslået udbytte for regnskabsåret 0 110 110 110
Egenkapital i alt 1.391 1.316 1.358 1.233
Hensættelse til udskudt skat 25 30 39 34
Hensatte forpligtelser i alt 25 30 39 34
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 99 14 14 26
Selskabsskat 47 0 59 26
Anden gæld - 606 532 479
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 666 682 605 531
Gældsforpligtelser i alt 666 682 605 531
Passiver i alt 2.083 2.028 2.002 1.798

MUREREN BØRKOP ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 439910 Murere.

MUREREN BØRKOP ApS blev etableret den 31-12-2003 og holder til på adressen Sellerupvej 30, Sellerup 7080 Børkop. Selskabets formål er bygge- og murervirksomhed og dermed beslægtet virksomhed Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 150.000 kr.

Status: Virksomheden MUREREN BØRKOP ApS (CVR: 26989558) er AKTIV


CVR nummer

26989558

Adresse

Sellerupvej 30, Sellerup
7080 Børkop

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

31-12-2003

Stamdata for MUREREN BØRKOP ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
439910 / 439910 Murere
P-numre:
1010649249
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
980000 / Uoplyst
31-12-2003 - 22-06-2004
452510 / Murerforretninger
23-06-2004 - 30-12-2007
439910 / Murere
31-12-2007 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
MUREREN BØRKOP ApS UNDER STIFTELSE
31-12-2003 - 22-06-2004
MUREREN BØRKOP ApS
23-06-2004 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
31-12-2003 - 30-12-2006
Lilholtparken 21
7080 Børkop
BØRKOP
31-12-2006 - 23-01-2013
Lilholtparken 21
7080 Børkop
VEJLE
24-01-2013 - 16-12-2017
Sellerupvej 30
7080 Børkop
VEJLE
17-12-2017 - 18-10-2018
Sellerupvej 30
7080 Børkop
VEJLE
19-10-2018 -
Sellerupvej 30
7080 Børkop
VEJLE
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2004-01-01
Slut på første regnskabsperiode:
2004-12-31
Registreret kapital:
150.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er ikke underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af en direktør

Relaterede virksomheder