MUREREN BØRKOP ApS CVR-nr 26989558

Status: AKTIV

Sellerupvej 30, Sellerup 7080 Børkop

Årets resultat:
2021: 67
2020: 236
Bruttofortjeneste:
2021: 142
2020: 362
Antal ansatte:
3
Direktør:
Flemming Pedersen
Beløb i 1000 2021 2020 2019 2018
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 142 362 288 222
Årets resultat 67 236 106 137
Egenkapital I alt 1.316 1.358 1.233 1.226
Status balance 2.028 2.002 1.798 1.801
Beløb i 1000 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta u0 u0 u0 u0
Resultatopgørelse
Bruttofortjeneste 142 362 288 222
Personaleomkostninger 0 0 0 0
Af- og nedskrivninger -44 -47 -146 -42
Driftsresultat 99 315 143 180
Andre finansielle omkostninger -12 -9 -4 -5
Resultat før skat 86 306 138 175
Årets resultat 67 236 106 137
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 99 139 181 238
Materielle anlægsaktiver i alt 99 139 181 238
Anlægsaktiver i alt 171 211 253 310
Omsætningsaktiver
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 263 44 254 206
Andre tilgodehavender 45 - - -
Periodeafgrænsningsposter 117 142 114 125
Tilgodehavender i alt 425 186 368 341
Likvide beholdninger 1.432 1.605 1.178 1.149
Omsætningsaktiver i alt 1.857 1.791 1.545 1.490
Aktiver i alt 2.028 2.002 1.798 1.801
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 150 150 150 150
Overført resultat 1.056 1.098 973 976
Foreslået udbytte for regnskabsåret 110 110 110 100
Egenkapital i alt 1.316 1.358 1.233 1.226
Hensættelse til udskudt skat 30 39 34 39
Hensatte forpligtelser i alt 30 39 34 39
Gældsforpligtelser
Leverandører af varer og tjenesteydelser 14 14 26 65
Selskabsskat 0 59 26 0
Anden gæld 606 532 479 471
Anden gæld 606 532 479 471
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 682 605 531 535
Gældsforpligtelser i alt 682 605 531 535
Passiver i alt 2.028 2.002 1.798 1.801
DDD

MUREREN BØRKOP ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 439910 Murere.

MUREREN BØRKOP ApS blev etableret den 31-12-2003 og holder til på adressen Sellerupvej 30, Sellerup 7080 Børkop. Selskabets formål er bygge- og murervirksomhed og dermed beslægtet virksomhed Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 150.000 kr.

Status: Virksomheden MUREREN BØRKOP ApS (CVR: 26989558) er AKTIV

CVR nummer

26989558

Adresse

Sellerupvej 30, Sellerup
7080 Børkop

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

31-12-2003

Stamdata for MUREREN BØRKOP ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
VEJLE
Branchekode og branche:
439910 / 439910 Murere
P-numre:
1010649249
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
980000 / Uoplyst
31-12-2003 - 22-06-2004
452510 / Murerforretninger
23-06-2004 - 30-12-2007
439910 / Murere
31-12-2007 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
MUREREN BØRKOP ApS UNDER STIFTELSE
31-12-2003 - 22-06-2004
MUREREN BØRKOP ApS
23-06-2004 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
31-12-2003 - 30-12-2006
Lilholtparken 21
7080 Børkop
BØRKOP
31-12-2006 - 23-01-2013
Lilholtparken 21
7080 Børkop
VEJLE
24-01-2013 - 16-12-2017
Sellerupvej 30
7080 Børkop
VEJLE
17-12-2017 - 18-10-2018
Sellerupvej 30
7080 Børkop
VEJLE
19-10-2018 -
Sellerupvej 30
7080 Børkop
VEJLE
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2004-01-01
Slut på første regnskabsperiode:
2004-12-31
Registreret kapital:
150.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er ikke underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af en direktør
Ledelse
DIREKTØR 23-06-2004 -
Ejerforhold

Relaterede virksomheder