Murermesteren Kim Guldmann ApS CVR-nr 38768735

Status: AKTIV

Skovhaven 55 7080 Børkop

Årets resultat:
2021: 115
2020: 101
Bruttofortjeneste:
2021: 414
2020: 468
Antal ansatte:
1
Direktør:
Kim Guldmann
Beløb i 1000 2021 2020 2019 2018
Nettoomsætning - 778 - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 414 468 342 499
Årets resultat 115 101 -81 -18
Egenkapital I alt 50 50 50 50
Status balance 448 219 236 401
Beløb i 1000 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - 778 - -
Bruttofortjeneste 414 468 342 499
Personaleomkostninger -276 -300 -393 -461
Af- og nedskrivninger -33 -33 -44 -39
Driftsresultat 105 135 -96 -2
Resultat før skat 108 128 -108 -18
Årets resultat 115 101 -81 -18
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver 0 0 0 -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 40 73 106 150
Materielle anlægsaktiver i alt 40 73 106 150
Anlægsaktiver i alt 40 73 106 150
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger i alt - - 0 83
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0 69 97 135
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 284 - - -
Periodeafgrænsningsposter 2 2 6 8
Tilgodehavender i alt 298 126 130 143
Likvide beholdninger 110 20 0 26
Omsætningsaktiver i alt 408 146 130 251
Aktiver i alt 448 219 236 401
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 50 50 50 50
Overført resultat 117 2 -99 -18
Egenkapital i alt 50 50 50 50
Hensatte forpligtelser i alt - - - -
Gældsforpligtelser
Leverandører af varer og tjenesteydelser 7 8 3 8
Anden gæld 273 160 282 361
Anden gæld 273 160 282 361
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 281 167 285 369
Gældsforpligtelser i alt 281 167 285 369
Passiver i alt 448 219 236 401
DDD

Murermesteren Kim Guldmann ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 439910 Murere.

Murermesteren Kim Guldmann ApS blev etableret den 30-06-2017 og holder til på adressen Skovhaven 55 7080 Børkop. Selskabets formål er at drive murerforretning og dermed beslægtet virksomhed. Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 50.000 kr.

Status: Virksomheden Murermesteren Kim Guldmann ApS (CVR: 38768735) er AKTIV

CVR nummer

38768735

Adresse

Skovhaven 55
7080 Børkop

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

30-06-2017

Stamdata for Murermesteren Kim Guldmann ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
VEJLE
Branchekode og branche:
439910 / 439910 Murere
P-numre:
1022615560
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
439910 / Murere
30-06-2017 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
Murermesteren Kim Guldmann ApS
30-06-2017 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
30-06-2017 - 25-05-2019
Jernbanegade 3 1
7080 Børkop
VEJLE
26-05-2019 -
Skovhaven 55
7080 Børkop
VEJLE
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2017-07-01
Slut på første regnskabsperiode:
2018-12-31
Registreret kapital:
50.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af en direktør
Ledelse
DIREKTØR 30-06-2017 -
Ejerforhold

Relaterede virksomheder