FITNESS4YOU KOLDING ApS CVR-nr 36016965

Status: AKTIV

Gl. Landevej 14 6051 Almind

Årets resultat:
2022: 8
2021: -262
Bruttofortjeneste:
2022: 706
2021: 485
Antal ansatte:
2
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 706 485 782 596
Årets resultat 8 -262 -31 -411
Egenkapital I alt 3.157 3.148 3.410 3.441
Status balance 4.165 4.269 4.753 4.909


Beløb i 1000 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 706 485 782 596
Personaleomkostninger -596 -697 -651 -910
Af- og nedskrivninger -146 -171 -224 -276
Driftsresultat -36 -383 - -590
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger -13 -15 -15 -13
Resultat før skat 11 -336 -39 -526
Skat af årets resultat - - - -
Årets resultat 8 -262 -31 -411
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger 1.454 1.471 1.487 1.503
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 173 265 503 340
Materielle anlægsaktiver i alt 1.742 1.888 2.181 2.073
Anlægsaktiver i alt 1.833 1.979 2.272 2.377
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer 5 5 5 5
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt 5 5 5 5
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser - - - -
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder - - - -
Andre tilgodehavender 2.066 1.795 2.298 2.287
Periodeafgrænsningsposter 25 43 40 53
Tilgodehavender i alt 2.181 1.930 2.377 2.399
Likvide beholdninger 147 355 100 128
Omsætningsaktiver i alt 2.333 2.290 2.482 2.532
Aktiver i alt 4.165 4.269 4.753 4.909
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 50 50 50 50
Overført resultat 3.107 3.098 3.360 3.391
Foreslået udbytte for regnskabsåret - - - -
Egenkapital i alt 3.157 3.148 3.410 3.441
Hensættelse til udskudt skat - 0 10 18
Hensatte forpligtelser i alt - 0 10 18
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 20 1 4 36
Selskabsskat - - - 0
Anden gæld 178 170 206 174
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 337 311 384 352
Gældsforpligtelser i alt 1.009 1.120 1.333 1.450
Passiver i alt 4.165 4.269 4.753 4.909

FITNESS4YOU KOLDING ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 931300 Fitnesscentre.

FITNESS4YOU KOLDING ApS blev etableret den 15-06-2014 og holder til på adressen Gl. Landevej 14 6051 Almind. Selskabets formål er at drive fitness-centre. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 50.000 kr.

Status: Virksomheden FITNESS4YOU KOLDING ApS (CVR: 36016965) er AKTIV


CVR nummer

36016965

Adresse

Gl. Landevej 14
6051 Almind

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

15-06-2014

Stamdata for FITNESS4YOU KOLDING ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
931300 / 931300 Fitnesscentre
P-numre:
1019492288
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
999999 / Uoplyst
15-06-2014 - 18-06-2014
931300 / Fitnesscentre
19-06-2014 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
FITNESS4YOU KOLDING ApS
15-06-2014 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
15-06-2014 - 18-10-2018
Nr. Bjertvej 198
6000 Kolding
KOLDING
19-10-2018 - 24-04-2021
Nr. Bjertvej 198
6000 Kolding
KOLDING
25-04-2021 - 28-08-2021
Nr. Bjertvej 198
6000 Kolding
KOLDING
29-08-2021 -
Gl. Landevej 14
6051 Almind
KOLDING
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2014-01-01
Slut på første regnskabsperiode:
2014-12-31
Registreret kapital:
50.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af direktionen.

Relaterede virksomheder