Ground Kolding ApS CVR-nr 39934876

Status: AKTIV

Nr. Stenderupvej 89 6051 Almind

Årets resultat:
2021: -244
2020: -408
Bruttofortjeneste:
2021: -39
2020: 49
Antal ansatte:
1
Beløb i 1000 2021 2020 2019 2018
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste -39 49 23 2
Årets resultat -244 -408 -537 -1
Egenkapital I alt -1.089 -845 -437 99
Status balance 163 260 388 669


Beløb i 1000 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste -39 49 23 2
Personaleomkostninger -126 -388 -506 -
Af- og nedskrivninger -34 -38 -38 -
Driftsresultat -200 -377 -521 2
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger -45 -31 -17 -1
Resultat før skat -244 -408 -538 1
Skat af årets resultat - 0 1 -1
Årets resultat -244 -408 -537 -1
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 99 133 170 92
Materielle anlægsaktiver i alt 99 133 170 92
Anlægsaktiver i alt 99 133 170 92
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer 0 22 66 64
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt 0 22 66 64
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 47 87 49 464
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder - - - -
Andre tilgodehavender 2 0 1 -
Periodeafgrænsningsposter - - - -
Tilgodehavender i alt 49 90 60 464
Likvide beholdninger 15 14 92 49
Omsætningsaktiver i alt 64 127 218 577
Aktiver i alt 163 260 388 669
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 100 100 100 100
Overført resultat -1.189 -945 -537 -1
Foreslået udbytte for regnskabsåret - - - -
Egenkapital i alt -1.089 -845 -437 99
Hensættelse til udskudt skat - - 0 1
Hensatte forpligtelser i alt - - 0 1
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 20 49 166 222
Selskabsskat - - - -
Anden gæld 37 82 62 16
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 1.252 1.105 826 568
Gældsforpligtelser i alt 1.252 1.105 826 568
Passiver i alt 163 260 388 669

Ground Kolding ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 931300 Fitnesscentre.

Ground Kolding ApS blev etableret den 26-09-2018 og holder til på adressen Nr. Stenderupvej 89 6051 Almind. Selskabets formål er drift af fitnesscenter samt dermed beslægtet virksomhed Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 100.000 kr.

Status: Virksomheden Ground Kolding ApS (CVR: 39934876) er AKTIV

CVR nummer

39934876

Adresse

Nr. Stenderupvej 89
6051 Almind

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

26-09-2018

Stamdata for Ground Kolding ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
KOLDING
Branchekode og branche:
931300 / 931300 Fitnesscentre
P-numre:
1024034670
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
931300 / Fitnesscentre
26-09-2018 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
iGym Partners ApS
26-09-2018 - 20-02-2023
Ground Kolding ApS
21-02-2023 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
26-09-2018 - 18-11-2018
Nr. Stenderupvej 89
6051 Almind
KOLDING
19-11-2018 - 24-03-2019
Nr. Stenderupvej 89
6051 Almind
KOLDING
25-03-2019 - 20-02-2023
Sanddal Bakke 21
7000 Fredericia
FREDERICIA
21-02-2023 -
Nr. Stenderupvej 89
6051 Almind
KOLDING
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2018-09-27
Slut på første regnskabsperiode:
2018-12-31
Registreret kapital:
100.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af direktionen

Relaterede virksomheder