Yellowtec A/S CVR-nr 27635776

Status: AKTIV

Kongelysvej 2, Nærheden 2640 Hedehusene

Årets resultat:
2022: 1.261
2021: 646
Bruttofortjeneste:
2022: 15.929
2021: 11.262
Antal ansatte:
28
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 15.929 11.262 6.692 3.429
Årets resultat 1.261 646 96 55
Egenkapital I alt 2.469 1.208 562 466
Status balance 21.656 11.576 4.354 2.176


Beløb i 1000 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 15.929 11.262 6.692 3.429
Personaleomkostninger -13.563 -10.390 -6.518 -3.347
Af- og nedskrivninger -94 -54 -36 -13
Driftsresultat 2.272 818 138 69
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger -545 -35 -19 -7
Resultat før skat 1.796 840 139 66
Skat af årets resultat - -194 -43 -11
Årets resultat 1.261 646 96 55
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 128 124 149 146
Materielle anlægsaktiver i alt 317 349 163 146
Anlægsaktiver i alt 321 780 163 146
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - - - -
Forudbetalinger for varer 199 - - -
Varebeholdninger i alt 6.696 2.240 807 438
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 7.716 2.282 3.067 1.447
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 556 1.885 - 142
Andre tilgodehavender 175 77 171 0
Periodeafgrænsningsposter 1.488 177 136 0
Tilgodehavender i alt 14.401 8.548 3.373 1.592
Likvide beholdninger 238 9 10 -
Omsætningsaktiver i alt 21.334 10.797 4.190 2.030
Aktiver i alt 21.656 11.576 4.354 2.176
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 400 400 400 125
Overført resultat 2.069 808 162 341
Foreslået udbytte for regnskabsåret - - - -
Egenkapital i alt 2.469 1.208 562 466
Hensættelse til udskudt skat 13 14 6 -
Hensatte forpligtelser i alt 13 14 6 -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder 2.745 - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 9.780 4.055 605 601
Selskabsskat 536 185 34 11
Anden gæld - 5.772 3.147 1.037
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 19.174 10.354 3.786 1.710
Gældsforpligtelser i alt 19.174 10.354 3.786 1.710
Passiver i alt 21.656 11.576 4.354 2.176

Personer

Roller

BESTYRELSESMEDLEM 31-08-2023 -
DIREKTØR 31-12-2020 -
FORMAND 05-05-2020 -
BESTYRELSESMEDLEM 07-03-2023 -
BESTYRELSESMEDLEM 31-12-2020 -

Ejerforhold

Yellowtec A/S er en virksomhed af typen Aktieselskab (A/S) med virksomhedstypekoden 60 i branchen 432100 El-installation.

Yellowtec A/S blev etableret den 10-03-2004 og holder til på adressen Kongelysvej 2, Nærheden 2640 Hedehusene. Selskabets formål er at udvikle og sælge 'IP Appliances', samt levere serviceydelser og konsulentydelser i forbindelse med IP relaterede kommunikationsløsninger, nærtbeslægtet virksomhed samt investering. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 125.000 kr.

Status: Virksomheden Yellowtec A/S (CVR: 27635776) er AKTIV


CVR nummer

27635776

Adresse

Kongelysvej 2, Nærheden
2640 Hedehusene

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

10-03-2004

Personer

Roller

BESTYRELSESMEDLEM 31-08-2023 -
DIREKTØR 31-12-2020 -
FORMAND 05-05-2020 -
BESTYRELSESMEDLEM 07-03-2023 -
BESTYRELSESMEDLEM 31-12-2020 -

Ejerforhold

Stamdata for Yellowtec A/S

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
A/S
Område:
Branchekode og branche:
432100 / 432100 El-installation
P-numre:
1010443551, 1012372937, 1028246451
Sekundære brancher:
711290 / Anden teknisk rådgivning
Hoved-branche historik
722200 / Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software
10-03-2004 - 29-06-2006
980000 / Uoplyst
30-06-2006 - 30-12-2007
620200 / Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi
31-12-2007 - 30-06-2018
431200 / Forberedende byggepladsarbejder
01-07-2018 - 30-12-2023
432100 / El-installation
31-12-2023 -
Sekundær branche historik
711290 / Anden teknisk rådgivning
31-12-2023 -
Historik for virksomhedens navn
SCANAPP ApS
10-03-2004 - 12-03-2017
Hakom ApS
13-03-2017 - 06-08-2017
Yellowtec ApS
07-08-2017 - 20-10-2017
Hakom Solutions ApS
21-10-2017 - 04-05-2020
Hakom Solutions A/S
05-05-2020 - 15-12-2020
YellowTec Hakom A/S
16-12-2020 - 27-12-2021
Yellowtec A/S
28-12-2021 -
Historik for sekundære navne
SCANDINAVIAN APPLIANCES ApS
10-03-2004 - 12-03-2017
Scanapp ApS
13-03-2017 - 04-05-2020
Hakom El A/S
27-12-2020 - 12-02-2022
Yellow-Tec A/S
27-12-2020 - 29-10-2023
Hakom Solutions A/S
27-12-2020 - 29-10-2023
Yellowtec VVS A/S
13-02-2022 - 29-10-2023
Femern Belt Energy A/S
01-01-2024 - 20-04-2024
Femern Bælt Energi A/S
01-01-2024 - 20-04-2024
Adressehistorik
10-03-2004 - 17-10-2005
Reventlowsvej 24
5000 Odense C
ODENSE
18-10-2005 - 05-06-2007
Jernbanegade 23 C
4000 Roskilde
ROSKILDE
06-06-2007 - 06-03-2010
Helgeshøj Alle 16 18
2630 Taastrup
Høje-Taastrup
07-03-2010 - 18-06-2012
Københavnsvej 261
4000 Roskilde
ROSKILDE
19-06-2012 - 12-03-2017
Drogdensvej 6
2791 Dragør
DRAGØR
13-03-2017 - 11-10-2017
Tingstedvej 3
2640 Hedehusene
Høje-Taastrup
12-10-2017 - 09-07-2018
Dorphs Alle 10 1
2630 Taastrup
Høje-Taastrup
10-07-2018 - 18-10-2018
Kongelysvej 2
2640 Hedehusene
Høje-Taastrup
19-10-2018 - 07-11-2018
Kongelysvej 2
2640 Hedehusene
Høje-Taastrup
08-11-2018 - 24-04-2019
Kongelysvej 2
2640 Hedehusene
Høje-Taastrup
25-04-2019 - 24-06-2019
Kongelysvej 2
2640 Hedehusene
Høje-Taastrup
25-06-2019 - 08-08-2020
Kongelysvej 2
2640 Hedehusene
Høje-Taastrup
09-08-2020 - 08-11-2020
Kongelysvej 2
2640 Hedehusene
Høje-Taastrup
09-11-2020 - 23-11-2021
Kongelysvej 2
2640 Hedehusene
Høje-Taastrup
24-11-2021 -
Kongelysvej 2
2640 Hedehusene
Høje-Taastrup
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2004-03-11
Slut på første regnskabsperiode:
2005-06-30
Registreret kapital:
125.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af direktionen

Relaterede virksomheder