FUNDER EL-VVS SERVICE A/S CVR-nr 74071228

Status: AKTIV

Drejergårdsvej 2 8600 Silkeborg

Årets resultat:
2022: 395
2021: 749
Bruttofortjeneste:
2022: 10.161
2021: 10.301
Antal ansatte:
21
Direktør:
Dennis Kragelund Rasmussen
Bestyrelsesformand:
Dennis Kragelund Rasmussen
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 10.161 10.301 9.032 8.522
Årets resultat 395 749 940 406
Egenkapital I alt 2.371 2.976 2.227 1.287
Status balance 10.459 10.976 8.944 7.369
Beløb i 1000 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 10.161 10.301 9.032 8.522
Personaleomkostninger -9.368 -9.039 -7.411 -7.584
Af- og nedskrivninger -223 -181 -299 -295
Driftsresultat 570 1.081 1.321 643
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder 36 21 14 27
Andre finansielle omkostninger - - - -146
Resultat før skat 515 965 1.210 524
Skat af årets resultat - - - -
Årets resultat 395 749 940 406
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt 0 0 0 53
Grunde og bygninger 1.175 1.184 1.194 1.203
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 703 712 449 407
Materielle anlægsaktiver i alt 1.878 1.897 1.643 1.610
Anlægsaktiver i alt 1.878 1.897 1.643 1.684
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - - - 980
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt 1.207 998 941 980
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 2.932 1.589 3.351 3.087
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 1.039 1.453 872 610
Andre tilgodehavender 87 1.617 156 191
Periodeafgrænsningsposter 21 35 35 26
Tilgodehavender i alt 7.353 6.955 4.678 4.692
Likvide beholdninger 15 1.122 1.677 8
Omsætningsaktiver i alt 8.581 9.079 7.301 5.685
Aktiver i alt 10.459 10.976 8.944 7.369
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 670 670 670 670
Overført resultat 1.701 2.306 1.557 617
Foreslået udbytte for regnskabsåret - - - -
Egenkapital i alt 2.371 2.976 2.227 1.287
Hensættelse til udskudt skat 392 363 419 149
Hensatte forpligtelser i alt 392 363 419 149
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder 397 32 - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 1.540 1.345 1.117 1.356
Selskabsskat 273 0 - -
Anden gæld 2.477 4.072 3.114 1.659
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 6.868 6.636 4.453 4.849
Gældsforpligtelser i alt 7.696 7.637 6.297 5.933
Passiver i alt 10.459 10.976 8.944 7.369
DDD

FUNDER EL-VVS SERVICE A/S er en virksomhed af typen Aktieselskab (A/S) med virksomhedstypekoden 60 i branchen 432100 El-installation.

FUNDER EL-VVS SERVICE A/S blev etableret den 21-12-1985 og holder til på adressen Drejergårdsvej 2 8600 Silkeborg. Selskabets formål er el-installationsvirksomhed og investering i fast ejendom Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 80.000 kr.

Status: Virksomheden FUNDER EL-VVS SERVICE A/S (CVR: 74071228) er AKTIV

CVR nummer

74071228

Adresse

Drejergårdsvej 2
8600 Silkeborg

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

21-12-1985

Stamdata for FUNDER EL-VVS SERVICE A/S

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
A/S
Område:
SILKEBORG
Branchekode og branche:
432100 / 432100 El-installation
P-numre:
1002421001
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
453100 / El-installation
21-12-1985 - 30-12-2007
432100 / El-installation
31-12-2007 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
FUNDER EL-SERVICE A/S
21-12-1985 - 03-03-2015
FUNDER EL-VVS SERVICE A/S
04-03-2015 -
Historik for sekundære navne
Funder El-service A/S
19-12-2018 -
Funder VVS A/S
19-12-2018 -
Funder El A/S
19-12-2018 -
Funder VVS-service A/S
19-12-2018 -
Adressehistorik
21-12-1985 - 30-12-2006
Drejegårdsvej 2
8600 Silkeborg
SILKEBORG
31-12-2006 -
Drejergårdsvej 2
8600 Silkeborg
SILKEBORG
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
1983-07-01
Slut på første regnskabsperiode:
1984-06-30
Registreret kapital:
80.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--07-01
Regnskabsperiode slutter:
--06-30
Regnskabspligt:
Virksomheden er ikke underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede bestyrelse
Ledelse
BESTYRELSESMEDLEM 03-02-2003 -
DIREKTØR 09-06-2005 -
BESTYRELSESMEDLEM 09-02-2009 -
BESTYRELSESMEDLEM 19-10-2005 -
Ejerforhold

Relaterede virksomheder